Norges tilslutning til det europeiske tilsynssystemet

Medlemsmøte i Norsk forening for europarett, arrangert med Senter for europarett og Finansmarkedsprosjektet ved Det juridiske fakultet.

Program:

16.00 Velkommen ved Professor Giuditta Cordero-Moss.
16.05 Kort innledning ved Jon Gunnar Pedersen, Finansdepartementet.
16.25 Finanstilsynets deltakelse i det europeiske tilsynssamarbeidet og sammenhengen
          med nytt regelverk med fullharmonisering. Morten Baltzersen, Finanstilsynet.
17.00 Finansnæringens perspektiv. Idar Kreutzer, Finans Norge.
17.20 Statsrettslige aspekter og bånd på tilslutningen. Professor Fredrik Sejersted.


Professor Mads Andenæs er møteleder.
 


 

Publisert 7. nov. 2014 11:34 - Sist endret 7. nov. 2014 11:38