Arrangementer

Felles IKT-løsninger– hvordan bør disse organiseres og styres?

Seminar i regi Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN), UiO

23.10.2014, kl. 10.15 -14.00, rom 540, Domus Nova, St. Olavs plass

Se presentasjoner