Publikasjoner

Det er hittil produsert to rapporter i prosjektet.

1.  Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen : Styring av den elektroniske forvaltning i Norge– en tilstandsrapport

 2. Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen :  Fra kontrollør til aktør: Behov for nye roller for fagdepartementene i styring av tverrgående IKT-prosjekter?