Om Avdeling for forvaltingsinformatikk

AFIN er samlokalisert med Senter for rettsinformatikk (SERI) i Domus Nova, og de to enhetene utgjør til daglig ett integrert fagmiljø med tett kontakt mellom ansatte og studenter.

AFIN og SERI har en bred kontaktflate mot både offentlige og private aktører, både i form av forskningssamarbeid og faglige arrangementer.

Kort historikk

Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) ble etablert i 1993, og har siden starten tilbudt studier innen forvaltningsinformatikk. Hovedfagstudiet- i ble introdusert i1994, og senere avløst av masterprogrammet i forvaltningsinformatikk fra 2003. I 2003 ble studietilbudet utvidet med et nytt bachelorprogram Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet.

AFIN og SERI (opprinnelig Institutt for rettsinformatikk) ble i 2007 slått sammen med Institutt for privatrett.

Publisert 14. mars 2008 11:09 - Sist endret 12. jan. 2017 10:22