Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN)

Forvaltningsinformatikken er tverrfaglig og inkluderer fagområdene jus, informatikk og samfunnsvitenskap.

AFINs forskning og studier berører spørsmål knyttet til elektronisk forvaltning (eforvaltning), personvern og informasjonssikkerhet.

AFIN har primært sin forskningsaktivitet innenfor forskningsområdet eforvaltning. Forskningen er preget av tverrfaglighet, og er nært tilknyttet forskningen ved Senter for Rettsinformatikk.

AFIN har et utstrakt samarbeid med både offentlige og kommersielle aktører.

Kontakt

Avdelingsleder - Professor Dag Wiese Schartum
Nestleder - Professor Tobias Mahler


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publisert 2. nov. 2009 10:06 - Sist endret 25. mai 2021 12:10