Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN)

Forvaltningsinformatikken er  tverrfaglig og inkluderer fagområdene jus, informatikk og samfunnsvitenskap.

AFINs forskning og studier berører spørsmål knyttet til elektronisk forvaltning (eforvaltning), personvern og informasjonssikkerhet.

AFIN har primært sin forskningsaktivitet innenfor forskningsområdet eforvaltning. Forskningen er preget av tverrfaglighet, og er nært tilknyttet forskningen ved Senter for Rettsinformatikk.

AFIN har et utstrakt samarbeid med både offentlige og kommersielle aktører.

 

 

 

 

Publisert 2. nov. 2009 10:06 - Sist endret 28. aug. 2020 09:43