Dag Wiese Schartum medlem i nyopprettet Personvernkommisjon

Regjeringen har den 23. juni oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

- Kjøp og salg av personopplysninger har blitt en stor industri. Det har vi fått mange eksempler på den siste tiden. Data representerer store verdier for næringslivet, men vi må passe på at sensitive personopplysninger ikke kommer på avveie, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.Helleland.

Les om utvalget og se sammensetningen

Publisert 13. juli 2020 12:32 - Sist endret 13. juli 2020 12:32