Aktuelle saker

Publisert 13. des. 2018 13:11

Presentasjonene fra Personverkonferansen fredag 7. desember 2018 er lagt ut på nettsiden her.

Publisert 19. des. 2017 09:47
Publisert 11. des. 2017 13:04

Presentasjonene fra Personvernskonferansen ligger nå ute på arrangementet. Se her

Publisert 13. juli 2017 11:08

Arrangementer av, ved eller som har interesse for SERI/AFIN høsten 2017.

Publisert 6. apr. 2017 13:40
Publisert 30. jan. 2017 13:55
Publisert 20. des. 2016 10:32

Nå ligger presentasjonene fra Personvernkonferansen 2016 nederst på denne nettsiden her.

Publisert 31. okt. 2016 13:40
Publisert 14. des. 2015 15:34

Nå ligger presentasjonene fra Personvernkonferansen 2015 nederst på denne nettsiden her.

 

Publisert 26. juni 2014 16:08

Senter for rettsinformatikk viderefører og styrker sin satsing på bioteknologirett ved å inngå et forskningssamarbeid om rettslige aspekter ved persontilpasset kreftbehandling. 

Publisert 21. mai 2014 14:45

Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet i Oslo skal tildele inntil to stipender á kr 50.000 til studenter som vil skrive 60 poengs masteroppgave innen emner som gjelder rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon eller lovspråk. 

 

Publisert 12. mai 2014 15:15
Publisert 12. mai 2014 14:17

Antallet søkere til DRI og FINF foreligger nå, og det er gledelige nyheter for oss. DRI har i år 887 søkere totalt, hvorav 93 har vår bachelorgrad som førstevalg. Dette er en økning av førstevalgssøkere på i overkant av 25%

 

I tillegg opplever vi også en økning i antall søkere til masterstudiet vårt Forvaltningsinformatikk. I år har 22 søkere Forvaltningsinformatikk som som 1.prioritet. Dette representerer en økning på hele 30% fra i fjor!

 

Vi kan med andre ord se frem til å møte mange motiverte, kloke hoder ved semesterstart!

Publisert 17. jan. 2014 12:30

Vår kjære venn og kollega Jon Bing er død, 69 år gammel.

Publisert 1. juli 2013 11:18

Ny forskning presenteres 28. august 2013, kl. 1200-1500, Auditoriet i Oslo kongressenter

Publisert 16. mai 2013 14:33

Det lyses ut inntil to studentstipender á kr 50.000 knyttet til 60 poengs masteroppgave. Søknadsfrist 15. juni 2013

Publisert 23. apr. 2013 13:13

Senter for rettsinformatikk søker 1- 2 masterstudenter som kan assistere ved gjennomføring av "fokusgrupper" der en gruppe mennesker blir spurt om kunnskaper, holdninger, meninger mv om overvåkingsteknologi. Arbeidet er del av EU-prosjektet SMART http://smartsurveillance.eu/.  

Publisert 11. mars 2013 16:07

Automatiserte avgjørelser vil si at saksbehandling i en virksomhet skjer automatisk, med liten eller ingen innblanding fra saksbehandlere.

Publisert 15. juni 2012 19:38

Vi har nå lagt ut alle presentasjonene fra en "Ny æra for personvernet" på siden for arrangementet

Publisert 23. sep. 2011 13:16
Publisert 23. mai 2011 09:20
Publisert 17. des. 2010 10:51

Intervju med senterleder Dag Wiese Schartum vedr. SERI - Et lite senter med gode resultater og høye ambisjoner. Hele intervjuet finner du her.

Publisert 16. des. 2010 00:10

Sunde leverte avhandlingen sin i november i år. Avhandlingen med navnet "Automatiserte inndragninger" beskriver jussen rundt inndragning av overgrepsbilder. 

Se hele artikkelen på forskning.no

Publisert 15. nov. 2010 13:52

Yue Lie, som disputerte i september d.å. med avhandlingen Legal regulation of Biometric Identification and Autentication Process, fikk prisen for beste "stundet paper" på konferansen "Legal security and privacy issues" i Barcelona i november d.å.

Publisert 15. nov. 2010 13:36

Ledig postdoktorstilling med to års varighet. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet “Samhandling i offentlig sektor (Semicolon II)” og vil ha sin arbeidsplass ved Avdeling for forvaltningsinformatikk. Søknadsfrist 8. desember 2010.