Aktuelle saker

Publisert 2. juni 2022 11:49

Det lyses ut et studentstipend til studenter som skal skrive større skriftlige arbeider innen rettslige informasjonssystemer, rettsteknologi og lovspråk.  Det er ikke absolutt krav om å skrive oppgave innenfor disse temaer, men oppgaven må ha teknologisk fokus i samsvar med forskningsfeltet til Senter for rettsinformatikk.

Det er også ikke absolutt krav om å skrive oppgave i samme semester som utførelsen av arbeidsoppgaver knyttet til TKS (jf. nedenfor)  Søknadsfrist: 5. september 2022.

Bildet kan inneholde: globus, paragraftegn, tekst
Publisert 20. jan. 2022 10:59

Personal Data Protection and Behavioural Targeting in Web Advertising.

By Tervel Bobev.

Publisert 24. juni 2021 07:52

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO1017). Stillingen er knyttet til prosjektet Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge og forbundene NTL, Fagforbundet, EL&IT-forbundet, IE og NAF. Tilsettingen er i utgangspunktet for tre år, uten undervisningsforpliktelser. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det for stilling som stipendiat avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt.

Publisert 17. aug. 2020 11:22

Interessert i å forstå sammenhengen mellom systemutviklingsmetodikk og lovverk? Da er det bare å kose seg med denne raske gjennomgangen.

Publisert 17. aug. 2020 11:22

Hva er automatiseringsvennlig lovgivning? Hva er kjennetegner automatisert og manuell saksbehandling, og hva er hovedforskjellen mellom dem? Er den ene bedre enn den andre? I denne videoen er det nettopp disse spørsmålene vi diskuterer.

Publisert 17. aug. 2020 11:21

Vil du ha oversikt over ikke bare de rettslige, men også de ikke-rettslige styringsmidlene som benyttes for å utvikle digital forvaltning? Se denne videoen så får du vite alt du trenger om dette... Vel nesten da.

Publisert 17. aug. 2020 11:21

Hva er forvaltningsinformatikk og hvilke problemstillinger kan vi komme over på studiet? I denne videoen får du en rask introduksjon til fagfeltet.

Bildet kan inneholde: Mennesker, Herre.
Publisert 9. mai 2019 12:07

Senter for rettsinformatikk og utviklingen av retten i det digitale Norge

Den 16. mars 2020 fyller Senter for rettsinformatikk 50 år. Da senteret ble etablert var digitaliseringen av Norge i sin spede begynnelse. Likevel så man allerede da behov for rettslig regulering av «elektronisk databehandling» (edb) og hvilke muligheter datateknologien ga for å utvikle hjelpemidler for juridisk arbeid.

Publisert 6. mai 2019 13:02

Det er ledig en stilling i resepsjonen på SERI for høstsemesteret 2019.

Arbeidstid kl 09.00 - 15.00 to dager pr uke. Lønnes i ltr 25, 35% stillingsbrøk.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

 - Svare på generelle henvendelser i resepsjonen

- Holde resepsjonen og hele resepsjonsområdet ryddig og ordentlig

- Distribusjon/utsending av post, kopiere

- Delta på mandagsmøtene

- Bistå ved arrangementer

- Ansvar for kaffemaskin

- Bistå med rydding/pakking for flytting til DA

- Annet forefallende arbeid på SERI

 

Kort søknad sendes pr e-post til gro.halvorsen@jus.uio.no senest 19. mai 2019