Aktuelle saker

Publisert 15. jan. 2020 14:00

Senter for rettsinformatikk feirer 50 år

Publisert 21. okt. 2019 13:16
Omslag for CompLex 2019-01
Publisert 28. aug. 2019 11:56

 - Om kravet til at informasjonssamfunnstjenesten må være tilbudt "directly" til et barn.

Omslag for CompLex 2019-02
Publisert 28. aug. 2019 11:44

Hva er en automatisert avgjørelse og hva er «relevant informasjon om den underliggende logikken» for avgjørelsen? 2019-02, Jens Andresen Osberg

Publisert 20. mai 2019 13:24

Complex har fått nye nettsider etter migrering til Vortex ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: Mennesker, Herre.
Publisert 9. mai 2019 12:07

Senter for rettsinformatikk og utviklingen av retten i det digitale Norge

Den 16. mars 2020 fyller Senter for rettsinformatikk 50 år. Da senteret ble etablert var digitaliseringen av Norge i sin spede begynnelse. Likevel så man allerede da behov for rettslig regulering av «elektronisk databehandling» (edb) og hvilke muligheter datateknologien ga for å utvikle hjelpemidler for juridisk arbeid.

Publisert 6. mai 2019 13:02

Det er ledig en stilling i resepsjonen på SERI for høstsemesteret 2019.

Arbeidstid kl 09.00 - 15.00 to dager pr uke. Lønnes i ltr 25, 35% stillingsbrøk.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

 - Svare på generelle henvendelser i resepsjonen

- Holde resepsjonen og hele resepsjonsområdet ryddig og ordentlig

- Distribusjon/utsending av post, kopiere

- Delta på mandagsmøtene

- Bistå ved arrangementer

- Ansvar for kaffemaskin

- Bistå med rydding/pakking for flytting til DA

- Annet forefallende arbeid på SERI

 

Kort søknad sendes pr e-post til gro.halvorsen@jus.uio.no senest 19. mai 2019

Publisert 22. mars 2019 12:50

SERI-studenter har vunnet Datatilsynets studentpris "Innebygget personvern i praksis 2018"

Publisert 30. jan. 2019 14:27

Det lyses ut et studentstipend til studenter som skal skrive større skriftlige arbeider innen rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon og lovspråk.

Søknadsfrist: 8. februar 2019

Publisert 13. des. 2018 13:11

Presentasjonene fra Personverkonferansen fredag 7. desember 2018 er lagt ut på nettsiden her.

Publisert 19. des. 2017 09:47
Publisert 11. des. 2017 13:04

Presentasjonene fra Personvernskonferansen ligger nå ute på arrangementet. Se her

Publisert 13. juli 2017 11:08

Arrangementer av, ved eller som har interesse for SERI/AFIN høsten 2017.

Publisert 6. apr. 2017 13:40
Publisert 30. jan. 2017 13:55
Publisert 20. des. 2016 10:32

Nå ligger presentasjonene fra Personvernkonferansen 2016 nederst på denne nettsiden her.

Publisert 31. okt. 2016 13:40
Publisert 14. des. 2015 15:34

Nå ligger presentasjonene fra Personvernkonferansen 2015 nederst på denne nettsiden her.

 

Publisert 26. juni 2014 16:08

Senter for rettsinformatikk viderefører og styrker sin satsing på bioteknologirett ved å inngå et forskningssamarbeid om rettslige aspekter ved persontilpasset kreftbehandling. 

Publisert 21. mai 2014 14:45

Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet i Oslo skal tildele inntil to stipender á kr 50.000 til studenter som vil skrive 60 poengs masteroppgave innen emner som gjelder rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon eller lovspråk. 

 

Publisert 12. mai 2014 15:15
Publisert 12. mai 2014 14:17

Antallet søkere til DRI og FINF foreligger nå, og det er gledelige nyheter for oss. DRI har i år 887 søkere totalt, hvorav 93 har vår bachelorgrad som førstevalg. Dette er en økning av førstevalgssøkere på i overkant av 25%

 

I tillegg opplever vi også en økning i antall søkere til masterstudiet vårt Forvaltningsinformatikk. I år har 22 søkere Forvaltningsinformatikk som som 1.prioritet. Dette representerer en økning på hele 30% fra i fjor!

 

Vi kan med andre ord se frem til å møte mange motiverte, kloke hoder ved semesterstart!

Publisert 17. jan. 2014 12:30

Vår kjære venn og kollega Jon Bing er død, 69 år gammel.

Publisert 1. juli 2013 11:18

Ny forskning presenteres 28. august 2013, kl. 1200-1500, Auditoriet i Oslo kongressenter

Publisert 16. mai 2013 14:33

Det lyses ut inntil to studentstipender á kr 50.000 knyttet til 60 poengs masteroppgave. Søknadsfrist 15. juni 2013