Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: Mennesker, Herre.
Publisert 9. mai 2019 12:07

Senter for rettsinformatikk og utviklingen av retten i det digitale Norge

Den 16. mars 2020 fyller Senter for rettsinformatikk 50 år. Da senteret ble etablert var digitaliseringen av Norge i sin spede begynnelse. Likevel så man allerede da behov for rettslig regulering av «elektronisk databehandling» (edb) og hvilke muligheter datateknologien ga for å utvikle hjelpemidler for juridisk arbeid.

Publisert 6. mai 2019 13:02

Det er ledig en stilling i resepsjonen på SERI for høstsemesteret 2019.

Arbeidstid kl 09.00 - 15.00 to dager pr uke. Lønnes i ltr 25, 35% stillingsbrøk.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

 - Svare på generelle henvendelser i resepsjonen

- Holde resepsjonen og hele resepsjonsområdet ryddig og ordentlig

- Distribusjon/utsending av post, kopiere

- Delta på mandagsmøtene

- Bistå ved arrangementer

- Ansvar for kaffemaskin

- Bistå med rydding/pakking for flytting til DA

- Annet forefallende arbeid på SERI

 

Kort søknad sendes pr e-post til gro.halvorsen@jus.uio.no senest 19. mai 2019