Nye etiske utfordringer i nåtidens forskning

Foredraget vil bl.a. snakke om etiske utfordringer vi står overfor innen internettforskning, med særlig vekt på trusler og muligheter som angår forskning på sosiale medier og såkalt «Big Data». Foredraget vil bli holdt av Hallvard Fossheim

Etter å ha skissert hva forskningsetikk dreier seg om, vil foredraget på bakgrunn av dette snakke om etiske utfordringer vi står overfor innen internettforskning. Foredraget vil særlig vektlegge trusler og muligheter som angår forskning på sosiale medier og såkalt «Big Data». Blant de etiske dimensjonene som vil bli diskutert, er spørsmål om tilgang og kontroll, samtykke og rettferdighet.

Hallvard Fossheim er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen samt professor II i filosofi ved Universitetet i Tromsø, og har vært sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger.

 

Emneord: Etikk, Forskning
Publisert 28. apr. 2015 10:25 - Sist endret 22. mai 2015 13:55