Tirsdagskaffeseminar

Hvem skal kode politiets algoritmer?

 
Teknologirådet har nylig levert en rapport om forutseende politi, hvor det gis betinget støtte til å ta i bruk datasystemer for bedre å kunne forutse kriminalitet. Dette vil trolig skape problematiske krav om politisk kontroll av algoritmene.
 
Håkon Wium Lie mener rapporten burde problematisert politisk kontroll over algoritmer. Man kan tenke seg at press fra ulike aktører kan påvirke algoritmene uten at dette er gjort til gjenstand for en faglig eller politisk vurdering. Eksempelvis kan et samfunn der likestilling mellom kjønnene er et overordnet mål også ønske å justere algoritmer for å sikre at like mange kvinner som menn blir straffedømt. Slike politiske hensyn vil kunne svekke politiets effektivitet og gjøre det lettere for grupper i samfunnet (i dette eksempelet menn) å bryte lover.
 
Foredragsholderen er Håkon Wium Lie som er teknologidirektør i Opera Software og medlem av teknologirådet.
 
Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding!
Velkommen!
 
 
Dersom du ikke kommer inn i bygningen kan du ringe tlf 95552921​
Publisert 1. feb. 2016 11:03 - Sist endret 1. feb. 2016 11:03