Jon Bings minneseminar 2018 - Rettslige rammer for IKT-sikkerhet: Nye reformer i lys av «gamle» tanker

Jon Bings minneseminar er en årlig begivenhet som arrangeres i tiden rundt Jons fødselsdag.

Jon Bing mottok i 1999 St. Olavs orden. Foto: NTB Scanpix

I år har vi valgt å hedre Jons minne ved å sette sammen et program som bl.a. markerer Jons arbeid med rettslige normer for sikring av informasjon og informasjonssystemer. Her tar vi utgangspunkt i Jons forslag fra 1992 til en helhetlig tverssektoriell lov om beskyttelse av informasjon og drøfter dets relevans for dagens lovreformarbeid. I tillegg får vi en redegjørelse for Norges nye sikkerhetslov som ble vedtatt i mars, en redegjørelse for IKT-sikkerhetsutvalgets pågående arbeid, og en redegjørelse for EUs rammer for nasjonalt regelverk på feltet.

Programmet finner du her.

Påmeldingsfrist er: Torsdag 26. april 2018. Nettskjema for påmelding finner du her.

 

Publisert 21. mars 2018 09:37 - Sist endret 23. apr. 2019 10:25