Digital økonomi

Tirsdagskaffeseminar.

Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding.

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har endret vår økonomiske og forretningsmessige verden. Digitale varer og tjenester, som f.eks YouTube, Facebook og Airbnb, er i dag sentrale i de fleste menneskers liv samtidig som de er fundamentet i den digitale økonomien. De største firmaene i verden i dag, Apple, Microsoft og Google, er leverandører av slike digitale varer og tjenester. Den digitale økonomien har også stor innvirkning på samfunnet, og er avhengig av reguleringer og oppdatert lovverk for å kunne fungere optimalt.

På Tirsdagskaffeseminaret vil Harald Øverby introdusere til den digitale økonomien. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i den digitale økonomien sin teknologiske basis og ta for seg de viktigste elementene og utviklingstrekk i den digitale økonomien. Spesielt vil han presentere utkast til en bok om den digitale økonomien som han er i ferd med å skrive. 

Harald Øverby er professor ved institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU. Hans faglige interesser er innen kommunikasjonsteknologi, digital økonomi, optiske nett og nettverkskoding. Øverby var instituttleder ved institutt for telematikk, NTNU, i perioden 2013-2016. 

Publisert 13. feb. 2018 14:15 - Sist endret 13. feb. 2018 14:15