Teknologitimen: GPS

Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding.

Flere tirsdager denne våren og til høsten vil Senter for rettsinformatikk (SERI) arrangere seminarer med én times varighet der vi får flinke teknologer til å forklare fakultetets forskere hvordan noen utvalgte teknologier fungerer. Vi har valgt ut teknologier som vi antar har særlig viktige rettslige implikasjoner. Teknologitimene vil primært handle om selve teknologien; men vil danne grunnlag for at vi senere bedre kan forstå tilknyttede juridiske spørsmål.

Tirdag 24. april kl. 12.15 – 13.15 vil Jo Herstad forklare og gjennomgå anvendelser av GPS-teknologi. GPS (Global Positioning System) er et system som vi alle benytter oss av, direkte eller indirekte. I de fleste telefoner er det for eksempel innebygget en GPS mottaker, som gjør at den kan vise informasjon om fysisk posisjon og eksakt tid. Hva består systemet av? Hvordan fungerer GPS? Dette er to spørsmål som vi vil forsøke å finne ut av gjennom å se på både hele systemet - og noen sentrale deler av systemet.  Hvilke sensorer brukes? Hvordan er radiosignalene fra Satellittene? Hvordan kommer informasjonen om lokasjonen inn i kartet? Hvilken rolle spiller klokkene i GPS systemet?

Jo Herstad jobber ved Institutt for Informatikk, med undervisning (IN1030 - Systemer, Krav og Konsekvenser), samt forskning (MECS prosjekt om roboter i hjemmet og udFeed prosjekt om Universell utforming). Han er sivilingeniør innen datateknikk fra tidligere NTH (1988), og har jobbet i 15 år med mennesker og teknologier for kommunikasjon over avstand hos selskapet Ericsson før han kom til Universitetet i Oslo. Fagfeltet han jobber innen nå er HCI (menneske maskin interaksjon).

Velkommen!

Publisert 10. apr. 2018 15:11 - Sist endret 10. apr. 2018 15:11