Heldagsseminar AFIN - Innbygging av rettsregler: Spesielt om innbygging av personvern

Innebygget personvern betegner tekniske løsninger der personvernprinsipper og konkrete bestemmelser om personvern er bygget inn i informasjonssystemer på måter som understøtter etterlevelsen av prinsippene og bestemmelsene. En kan også tenke seg «innbygging» av andre typer prinsipper og regler på tilsvarende måter, og «innebygget rettsikkerhet» og «innebygget arkiv» er eksempler på utslag av «innbygging» som generell mulighet.

 På seminaret om innbygging av rettsregler tar vi utgangspunkt i det generelle perspektivet, men retter deretter oppmerksomheten mot personvernet spesielt: Vi ser på hvilke rettslige forpliktelser personvernforordningen art. 25 gir til innbygget personvern, om metoder som er aktuelle for å etterleve de rettslige kravene, og om erfaringer med konkret å utforme systemløsninger der personvern er bygget inn.

Seminaret er del av masteremnet i forvaltningsinformatikk, FINF4021 - Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi. Innleggene er selvfølgelig bærende for seminaret. I programmet har vi imidlertid som vanlig dessuten satt av mye tid til spørsmål og diskusjon. Også på den måten kan vi hjelpe hverandre å bli enda litt klokere og innsiktsfulle når dagen er over!

Grunnet enkel matservering er det påkrevd med påmelding, og da det er et begrenset antall plasser er det først i tid, best i rett!

Velkommen!

Påmeldingsfrist er torsdag 21.februar 2019.

Arrangør

Avdeling for forvaltningsinformatikk
Publisert 30. jan. 2019 11:54 - Sist endret 7. feb. 2019 10:15