2019

Sist endret 30. jan. 2019 11:51 av Gro Halvorsen
Sist endret 7. feb. 2019 10:15 av Karianne Stang

Innebygget personvern betegner tekniske løsninger der personvernprinsipper og konkrete bestemmelser om personvern er bygget inn i informasjonssystemer på måter som understøtter etterlevelsen av prinsippene og bestemmelsene. En kan også tenke seg «innbygging» av andre typer prinsipper og regler på tilsvarende måter, og «innebygget rettsikkerhet» og «innebygget arkiv» er eksempler på utslag av «innbygging» som generell mulighet.

Sist endret 30. jan. 2019 09:42 av Gro Halvorsen

Årets Jon Bings minneseminar vil holdes onsdag 8. mai 2019. Mer info kommer.

Sist endret 30. jan. 2019 09:48 av Gro Halvorsen

Årets fødselsdagsseminar holdes torsdag 14. mars 2019. Mer info kommer.