2019

Tidligere

Tid og sted: 28. mai 2019 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom 456, 4. etasje

Tuesday Coffee Seminar.

The seminar is open for everyone, and there is no registration.

Tid og sted: 8. mai 2019 09:45 - 15:30, Professorboligen, Universitetshagen

En lovgivning tilpasset digital forvaltning? Om forslagene til ny forvaltningslov og ny arkivlov.

Tid og sted: 7. mai 2019 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom 456, 4. etasje

Tuesday Coffee Seminar

The seminar is open for everyone, and there is no registration.

Tid og sted: 30. apr. 2019 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom 456, 4. etasje
Tid: 14. mars 2019 17:15 - 19:00

Årets foredrag holdes av Kjetil Kjernsmo. Kjetil arbeider i prosjektet SOLID ved MIT. Prosjektet beskriver seg selv slik:

"Solid is an exciting new project led by Prof. Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Web, taking place at MIT <http://mit.edu/> . The project aims to radically change the way Web applications work today, resulting in true data ownership as well as improved privacy."

 

Tid og sted: 27. feb. 2019 10:00 - 15:00, Domus Nova rom 540

Innebygget personvern betegner tekniske løsninger der personvernprinsipper og konkrete bestemmelser om personvern er bygget inn i informasjonssystemer på måter som understøtter etterlevelsen av prinsippene og bestemmelsene. En kan også tenke seg «innbygging» av andre typer prinsipper og regler på tilsvarende måter, og «innebygget rettsikkerhet» og «innebygget arkiv» er eksempler på utslag av «innbygging» som generell mulighet.

Tid og sted: 11. feb. 2019 10:30 - 12. feb. 2019 15:15, Oslo Plaza