Jon Bings minneseminar 2019

En lovgivning tilpasset digital forvaltning? Om forslagene til ny forvaltningslov og ny arkivlov.

Jon Bing mottok i 1999 St. Olavs orden. Foto: NTB Scanpix

I år har vi valgt å hedre Jons minne ved å presentere og diskutere forslagene til ny forvaltningslov og ny arkivlov. Stikkord er med andre ord digital forvaltning, et emne som Jon skrev om allerede i 1977, i den skjellsettende artikkelen om «Automatiseringsvennlig lovgivning» i Tidsskrift for rettsvitenskap. Jons interesse for emnet foranlediget også opprettelsen av faget Forvaltnings-informatikk som begynte undervisningen i 1994.

 

Fullt program finnes her.

Frist for påmelding er 29. april 2019. Påmelding via nettskjema

Publisert 30. jan. 2019 09:42 - Sist endret 23. apr. 2019 10:27