Jon Bings minneseminar 2019

En lovgivning tilpasset digital forvaltning? Om forslagene til ny forvaltningslov og ny arkivlov.

Jon Bing mottok i 1999 St. Olavs orden. Foto: NTB Scanpix

I år har vi valgt å hedre Jons minne ved å presentere og diskutere forslagene til ny forvaltningslov og ny arkivlov. Stikkord er med andre ord digital forvaltning, et emne som Jon skrev om allerede i 1977, i den skjellsettende artikkelen om «Automatiseringsvennlig lovgivning» i Tidsskrift for rettsvitenskap. Jons interesse for emnet foranlediget også opprettelsen av faget Forvaltnings-informatikk som begynte undervisningen i 1994.

Fullt program finnes her.

Frist for påmelding er 29. april 2019. Påmelding via nettskjema

 

Presentasjoner

Dag Wiese Schartum
Inge Lorange Backer
Liv Simonsen
Mona Naomi Lintvedt
Christian Reusch
Ranveig Gausdal
Herbjørn Andresen
 

Publisert 30. jan. 2019 09:42 - Sist endret 15. mai 2019 10:21