Kurs om personvernforordningen (GDPR) - (på den forståelige måten)

Senter for rettsinformatikk tilbyr kurs om personvernforordningen, fordelt på tre ettermiddagsøkter. Kurset består av forelesninger «passe nivå»: Vi vil verken gi deltakerne overflatiske forklaringer eller drukne dem i detaljer! Alle praktisk viktige temaer vil bli dekket.

Deltakelse vil være begrenset til 25 personer. Dermed kan hver deltaker bli sett og hørt, og det blir lettere å gi muligheter til spørsmål og dialog – både som del av undervisningen og i pausene.

Vi vil utarbeide fyldige powerpoint-presentasjoner som deltakerne får utlevert. For noen deler av undervisningen vil vi også gjøre tilgjengelig utdrag av tekst fra Dag Wiese Schartumslærebok om personvernforordningen. Boken blir utgitt på Fagbokforlaget ved påsketider.

Følgende emner inngår i kurset:

Dag 1, tirsdag 4.februar 

• Bakgrunn og oversikt over forordningen og rettskildebildet ellers, herunder om forholdet til personopplysningsloven av 2018 og annen norsk lovgivning

• Saklig og stedlig virkeområde 

• Aktørene: Særlig om behandlingsansvarlig og databehandler. Herunder om tilfeller der det er flere behandlingsansvarlige, og krav til databehandleravtaler

• Personvernprinsippene

Dag 2, onsdag 5.februar

• Rettslig grunnlag til å behandle «vanlige» og spesielle kategorier personopplysninger 

• Registrerte personers rettigheter

• Innebygget personvern

Dag 3, torsdag 6.februar

• Behandlingssikkerhet

• Vurdering av personvernkonsekvenser

• Tilsynssystemet

• Erstatningsansvar og sanksjoner

Vi tror dette vil gi et meget godt grunnlag for å (videre)utvikle solid ekspertise på området!

Undervisningen skjer i spiserommet i Urbygningen (DA), Karl Johans gt. 47 (rom rett ved Gamle festsal), klokken 16.00 – 19.00.

Kurset koster kr. 6000,-.

Det vil bli servert enkel mat og drikke som er inkludert i prisen.

Bindende påmelding skjer via nettskjema.

Betalingsløsning for kurset finner du her.

Plassene fordeles etter prinsippet om først i tid, best i rett. Vi forventer stor interesse, så vær rask med påmeldingen!

Arrangør

Senter for rettsinformatikk
Emneord: Personvernforordningen, Personvern
Publisert 6. des. 2019 12:27 - Sist endret 7. jan. 2020 08:53