Personvernkonferansen 2019

Personvern: med hvilken rett?

Kapittel III i personvernforordningen inneholder flere viktige bestemmelser som gir registrerte personer rettigheter. Noen av bestemmelsene er forholdsvis enkle, men flere er komplekse med skjønnsmessige vilkår. Dessuten er det samspill mellom bestemmelsene i kapitellet, og ikke minst viktige sammenhenger med andre bestemmelser i forordningen.
På Personvernkonferansen 2019 er målsettingen både å gå i dybden av rettighetsbestemmelsene og samtidig formidle viktige kontekst og sammenhenger med andre bestemmelser. Vi vil se bestemmelsene fra den registrertes perspektiv og samtidig vurdere i lys av den behandlingsansvarliges situasjon. Rett for den registrerte har jo også en rekke følger for den behandlingsansvarlige.

Velkommen til en lærerik og trivelig dag på Bristol!

Påmeldingsfrist: Fredag 29. November 2019. Deltakeravgift er kr. 1500,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. Vi har et begrenset antall plasser for studenter til disposisjon og deltakeravgift er kr.100,-.

Programmet for konferansen finner du her.

Påmelding via nettskjema

Betaling via nettside er her.

 

Presentasjoner
Lee Bygrave
Dag Wiese Schartum
Cecilie Rønnevik
Åste Marie Bergseng Skullerud
Thomas Olsen
Dana Irina Jaedicke

 

 

Publisert 15. okt. 2019 11:44 - Sist endret 6. jan. 2020 14:32