Personvernkonferansen 2019

Personvern: med hvilken rett?

Kapittel III i personvernforordningen inneholder flere viktige bestemmelser som gir registrerte personer rettigheter. Noen av bestemmelsene er forholdsvis enkle, men flere er komplekse med skjønnsmessige vilkår. Dessuten er det samspill mellom bestemmelsene i kapitellet, og ikke minst viktige sammenhenger med andre bestemmelser i forordningen.
På Personvernkonferansen 2019 er målsettingen både å gå i dybden av rettighetsbestemmelsene og samtidig formidle viktige kontekst og sammenhenger med andre bestemmelser. Vi vil se bestemmelsene fra den registrertes perspektiv og samtidig vurdere i lys av den behandlingsansvarliges situasjon. Rett for den registrerte har jo også en rekke følger for den behandlingsansvarlige.

Velkommen til en lærerik og trivelig dag på Bristol!

Påmeldingsfrist: Fredag 29. November 2019. Deltakeravgift er kr. 1500,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. Vi har et begrenset antall plasser for studenter til disposisjon og deltakeravgift er kr.100,-.

 

Programmet for konferansen finner du her.

Påmelding via nettskjema

Betaling via nettside er her.

Publisert 15. okt. 2019 11:44 - Sist endret 29. okt. 2019 17:41