Heldagseminar AFIN - Maskinlæring og jus

Begrepet «artificial intelligence» (kunstig intelligens) kan føres tilbake til en idédugnad ved Dartmouth College sommeren 1956. Siden har begrepet blitt brukt på flere forskjellige måter. I 1980-årene forsøkte en å få maskiner til å resonnere som jurister.

Seminaret er fulltegnet, send en e-post til Karianne Stang for å bli satt på ventelisten.

I dag handler kunstig intelligens primært om å anvende statistiske metoder, analysere meget store datamengder, og rå regnekraft, dvs.: maskinlæring. Seminaret «Maskinlæring og jus» tar sikte på å undersøke viktige sammenhenger mellom maskinlæring, jus og omdanning av det norske samfunnet ved hjelp av avansert teknologi. Deltakerne får en innføring i hva maskinlæring er, og denne kunnskapen danner grunnlaget for de etterfølgende innleggene om strategier, anvendelser og problemstillinger knyttet til denne teknologien/metoden.

I programmet har vi satt av god tid til spørsmål og diskusjon til innleggene. Vi forutsetter ingen forhåndskunnskaper, og alle som har profesjonell interesse i temaet er velkomne til å delta.

Seminaret arrangeres som del i masterstudiet i Forvaltningsinformatikk og den juridiske valgprofilen Personvern, sikkerhet og digital forvaltning (begge er undervisningstilbud ved Det juridiske fakultetet). Deltakelse er åpen for alle påmeldte og er gratis.

Grunnet enkel matservering er det påkrevd med påmelding, og da det er et begrenset antall plasser er det først i tid, best i rett!

Velkommen! 

 

Påmeldingsfrist er tirsdag 25.februar kl 12.00

 

Publisert 20. jan. 2020 16:21 - Sist endret 3. mars 2020 13:41