English version of this page

Arbeidsrettsgruppen

Arbeidsrettsgruppen er fakultetets forskergruppe for forskning innenfor arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Individuell og kollektiv arbeidsrett står sentralt for forskningen i gruppen. Forskningen har nasjonal, nordisk, EU/EØS-rettslig og internasjonal innretning, og har linjer til fagfelt som blant annet kontraktsrett, selskapsrett, diskrimineringsrett og forvaltningsrett.

Om gruppen

Arbeidsrettsgruppen er opprettet som forskergruppe for perioden 2017-2021, og har tidligere vært organisert som en egen faggruppe ved Institutt for privatrett. Programmet Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa), som ledes av professor emeritus Stein Evju, har vært og er en viktig del av gruppens aktivitet.

Arbeidsrettsgruppen har medlemmer fra flere av fakultetets institutter. Gruppen har også medlemmer tilknyttet andre forskningsinstitusjoner.

Arbeidsrettsgruppen arrangerer faglunsjer og seminarer, og utga nyhetsbrevet Arbeidsrettsnytt til og med 2017.

Samarbeid

Arbeidsrettsgruppen deltar i Labour Law Research Network (LLRN). Arbeidsrettsgruppen deltar også i det nordiske samarbeidsprosjektet om Arbetsrättsportalen.

Medlemmer av gruppen inngår i et nettverk for alle som arbeider med undervisning i arbeidsrett ved universiteter og høyskoler (Nasjonalt nettverk for undervisning i arbeidsrett).

Arbeidsrettsgruppen har dessuten omfattende kontakt med praktikere på arbeidsrettsfeltet, deriblant representanter fra departementer, domstoler, arbeidslivets organisasjoner og advokatfirmaer.

Emneord: Arbeidsrett
Publisert 26. jan. 2017 09:36 - Sist endret 13. aug. 2018 06:20