Rett, samfunn og historisk endring

Forskergruppen arbeider med tids- og endringsaspektet ved retten.

Gamle bøker fra Det juridiske fakultet.

Gamle bøker fra Det juridiske fakultet. Copyright: UiO.

Forskningen foregår på tvers i fakultetet og i samarbeid med andre juridiske og historiske forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Tyngdepunktene er forfatningshistorie, rettsvitenskapshistorie, naturrettsressurshistorie og metodiske temaer.

Aktuelle prosjekter

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Prosjektet vil undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv. 

Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814 - 2016

Dette vil bli en omfattende historisk kommentarutgave til alle Grunnlovens bestemmelser fra 1814 til i dag. Slik vil Grunnlovens helhet og enkelte bestemmelser bli satt inn i ulike rettslige og historiske sammenhenger. 

.

Omformingen av folkeretten og norsk suverenitet i 1814

Prosjektet tar sikte på å undersøkje frå eit folkerettsperspektiv den historiske prosessen knytt til Noregs overgang frå å vere eit element i den dansk-norske heilstaten til unionen med Sverige.

Les mer om prosjektet.

Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

Hovedmålet er å avholde seminarer og utgi en serie på seks antologier med nye perspektiver på Grunnloven. Bøkene utkommer mot slutten av 2013.

Les mer om prosjektet.

 

Marx, rett og samfunn

Etter den globale finanskrisen i 2008 har Marx fått ny aktualitet, ikke minst igjennom nye debatter om økonomisk organisering. Prosjektet Marx, rett og samfunn undersøker spørsmålene om Marx aktualitet for akademiske analyser av rett og samfunn. 

Bokserien: Oslo Studies in Legal History


Oslo Studies in Legal History er en bokserie som tar sikte på å utgi bøker som omhandler sentrale tema i rettshistorie. Det er hittil utgitt 11 bind i serien. Ansvarlig redaktør for bokserien er professor Dag Michalsen.

Bokserien: Nye Perspektiver på Grunnloven

Publisert 30. nov. 2017 09:42 - Sist endret 13. okt. 2020 16:46