Johannes Hygen Meyer

Bilde av Johannes Hygen Meyer
English version of this page
Telefon +47 22859733
Brukernavn
Besøksadresse Domus Academica 2. etg. Karl Johans gt. 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Erstatningsrett
 • Kontraktsrett
 • EU/EØS-rett
 • Immaterialrett
 • Rettsteori

Bakgrunn

Meyer er postdoktor ved Institutt for privatrett fra august 2022.

Meyer er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2010, LL.M. fra Universitetet i Cambridge i 2011 og ph.d. fra Universitetet i Oslo i 2021.

Han har tidligere arbeidet som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo, som dommerfullmektig i Drammen tingrett og som advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen i 2010.

Emneord: Erstatningsrett, Kontraktsrett, Europarett, Immaterialrett, Rettsteori

Publikasjoner

 • ‘Three categories of causation in tort law’ University of Western Australia Law Review 49 (2022) 1 s. 87-112
 • Erstatningsrettens årsakskrav (Universitetsforlaget 2021)
 • ‘Avtaler med offentlige tjenestevirksomheter om forskning, utvikling og «innovasjon» Tidsskrift for forretningsjus 26 (2020) 1-2 s. 148-185
 • ‘Sameie i oppfinnelser etter norsk rett’ Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 2/2013 s. 152-180
 • ‘Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner’ Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1/2011 s. 1-18
 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Three categories of causation in tort law. University of Western Australia Law Review (UWA Law Review). ISSN 0042-0328. 49(1), s. 87–112. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Johannes Hygen (2020). Avtaler med offentlige tjenestevirksomheter om forskning, utvikling og "innovasjon". Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1-2), s. 148–185. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2020-01-02-0.
 • Meyer, Johannes Hygen (2013). Sameie i oppfinnelser etter norsk rett (Co-ownership of patents in Norwegian law). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 152–180.
 • Meyer, Johannes Hygen (2011). Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner? (Who is to be regarded as inventor or co-inventor?). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 1–18.

Se alle arbeider i Cristin

 • Meyer, Johannes Hygen (2021). Erstatningsrettens årsakskrav. Universitetsforlaget. ISBN 9788215053868. 384 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Årsakssammenheng og adekvans.
 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Har årsakskravet en 'rettslig' side?
 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Three categories of causation in tort law.
 • Meyer, Johannes Hygen (2020). Ikke erstatning for ugyldig omgjøringsvedtak om deltakeradgang til fiskeri. Høyesteretts dom 19. desember 2019 (HR-2019-2396-A) Frøybas. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), s. 1–3.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Erstatning ved leiringsskade og «uoppklarte årsaksforhold» etter passkl. § 3, jf. HR-2018-1056-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Erstatning for positiv kontraktsinteresse ved offentlige anskaffelser – EFTA-domstolens avgjørelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Erstatning for særlig stor eller uventet skade, som ikke skyldes svikt i behandlingen, jf. pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd – Høyesteretts dom 30. november 2017 (HR-2017-2270-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Interessevern.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). HR-2017-1977-A – Regress og spørsmål om grov uaktsomhet. Bruk av hårføner til å tine frossent vannrør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). HR-2017-1834-A – Erstatningsansvar for brudd på plikter etter plan- og bygningsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). Forsknings- og utviklingsavtaler med offentlige virksomheter.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). Le lien de causalité en droit de la responsabilité délictuel Norvégien.
 • Meyer, Johannes Hygen (2016). Litteratur: Morten Kjelland: Erstatningsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2015). Upresist om BITs. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2022 15:00 - Sist endret 18. aug. 2022 10:38