Jukka Tapio Mähönen

Bilde av Jukka Tapio Mähönen
English version of this page
Telefon +47 22859534
Mobiltelefon +47 949 83 275
Rom 242B
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Jukka Mähönen er juris kandidat, juris licentiat og juris doktor og professor fra Åbo universitet, med økonomisk magistereksamen fra Åbo handelshögskola og LL.M. eksamen fra University of California, Berkeley. Han skrev sin doktoravhandling om forholdet mellom regnskap og foretaksregulering (2001). I Finland tiltrådte han i august 2002 som professor i sivilrett ved Åbo universitets juridiske fakultet. Før dette arbeidet han som assistent og overassistent ved det juridiske fakultet samt som spesialsakkyndig ved justitieministeriet Finland. Jukka er docent i rettsøkonomi ved Helsingfors universitet og ved Universitetet av Östra Finland. I 2015 ble han rekruttert til Det juridiske fakultet i Oslo, hvor han tiltrådte 1. september.

Jukkas forskningsinteresse har vært selskaps- og finansmarkedsrett, regnskaps- og revisjonsrett samt rettsøkonomi med ca. 120 publikasjoner. Han er stifter og forrige styremedlem i Bolagsrättsliga föreningen i Finland og styremedlem i den Finska juristföreningen. Jukka har vært medlem av Europeiska kommisjonens Advisory Group on Company Law and Corporate Governance.  I tillegg har han vært medlem av flere kommitéer og arbeidsgrupper i Finlands statsråd i selskapsrett, formuerett, skatterett og regnskaps- og revisjonsrett.  Han var leder for finska Statens revisionsnämnd, nestleder for den Finska juristföreningen og nestleder for Centralhandelskammarens inlösningsnämnden.

Jukka var dekan av Åbo universitets juridiske fakultet fra 2010 til 2015. Fra 2018 har Jukka vært eksternt styremedlem i Åbo universitet.

Mer information ved LinkedIn.

Faglige interesser

  • Internasjonal og komparativ selskaps- og finansmarkedsrett

  • Regnskaps- og revisjonsrett

  • Rettsøkonomi

Forskningsprosjekter

I Finland var Jukka prosjektleder for Finlands Akademi finansiert prosjekt ECOHERENCE – Reconciling economic and non-economic values in a multi-polar society.

I Oslo har han vært medlem av forskningsprosjektet Sustainable Companies Project, finansiert gjennom Forskningsrådet, og Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) (2016-2020), finansiert gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020, begge ledet av professor Beate Sjåfjell.

Publikasjoner

- Villiers, Charlotte & Mähönen, Jukka: Accounting, auditing, and reporting: supporting or obstructing the sustainable companies objective? In: Sjåfjell, Beate and Richardson, Benjamin: Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities. Cambridge University Press 2015, s. 175–225.

- Villiers, Charlotte & Mähönen, Jukka: Article 11: Integrated Reporting or Non-Financial Reporting? In: Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (eds): The Greening of European Business under EU Law - Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge 2015,  118–143.

- Sjåfjell, Beate & Mähönen, Jukka: Upgrading the Nordic Corporate Governance Model for Sustainable Companies. European Company Law 11(2) (2014), s. 58–62.

- Mähönen, Jukka: Finland: corporate governance: Nordic tradition with American spices. In: Fleckner, Andreas & Hopt, Klaus (eds.): Comparative Corporate Governance: A Functional and International Analysis. Cambridge University Press 2013, s. 393–443.

- Mähönen, Jukka: Do we need law and economics in company law? Nordisk tidskrift for selskabsret 1-2/2009, s. 146–157.

- Olander, Heidi & Hurmelinna-Laukkanen, Pia & Mähönen, Jukka: What’s small size got to do with it? Protection of intellectual assets in SMEs. International Journal of Innovation Management 13, 3/2009, s. 349–370.

- Mähönen, Jukka: Capital maintenance and distribution rules in modern European company law. In Paul Krüger Andersen and Karsten Engsig Sørensen (ed.): Company Law and Finance, Thomson 2008, s.119–149.

- Mähönen, Jukka: Rättsekonomin i rättsvetenskaplig forskning. I Gräns, Minna & Westerlund, Staffan (red.): Interaktiv rättsvetenskap: En antologi.Uppsala universitet 2006, s. 75–99.

- Mähönen, Jukka: Taloustiede lain tulkinnassa. [Ekonomi i lagtolkningen], Lakimies 102, 1/2004, s. 49–64.

- Mähönen, Jukka: Tulo ja pääoma. Kirjanpidon merkitys osakeyhtiön sääntelyssä [Inkomst och kapital. Betydelsen av bokföringen i aktiebolagens reglering], Edita 2001.

 

 

 

Emneord: Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Publisert 3. sep. 2015 13:55 - Sist endret 18. mai 2021 14:18

Prosjekter