Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Katrine Kjærheim Fredwall
English version of this page
Telefon +47 22859704
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Bakgrunn

Cand. Jur 1995. PhD 2019.

Katrine Kjærheim Fredwall er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun arbeider med undervisning og forskning innenfor områdene familierett, arverett og personrett mv.

Fredwall ble ph.d i 2019 på avhandlingen «Familieformuerettens korreksjonsmekanismer», senere utgitt som bok på Gyldendal i 2020, jf. under. Fredwall er ansvarlig faglærer i arverett og redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og fagansvarlig i Store norske leksikon.

Fredwall har i en årrekke vært lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og hadde der blant annet ansvaret for arbeidet med rett til arv og uskifte for samboere, ny vergemålslov og ny lov om arv og dødsboskifte i tillegg til andre lovprosjekter på det privatrettslige og offentligrettslige området. Også internasjonalt arbeid med forhandling, revisjon og rapportering i tilknytning til konvensjoner og rekommandasjoner har utgjort en betydelig del av arbeidshverdagen. Fredwall har tidligere arbeidet 5 års i advokatfirmaet Thommessen, faggruppe for konkurranserett og immaterialrett.

Fredwall har tidligere også vært medlem av lovutvalget som ledet frem til NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern - politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger, samt medlem av referansegruppen for ny adopsjonslov mv. Hun var i mange år noteforfatter til Lovsamlingen. Hun er medlem av Advisory board for Societal Security and Digital Identities (SODI-prosjektet) og varamedlem til Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU).

Hun har bred erfaring som kursholder og fra undervisning av studenter, advokater og jurister i forvaltningen.

Faglige kompetanseområder

 • Familie- og arverett
 • Personrett
Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205524491. 421 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen! I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 13–16.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Menneskeretter som skranke og tolkingsfaktor på (familie-) formuerettens område. Noen reell betydning? .
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Rettslig empirisk forskning som bidrag til vurdering av reelle hensyn .
 • Asland, John & Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2017). Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen: Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 19(2), s. 27–28.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vigselsretten overføres fra tingrettene til kommunene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 19(03), s. 8–8.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Sandefjordkurset i familie- og arverett.
 • Fredwall, Katrine (2017). HR-2016-2591.Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven § 22.
 • Fredwall, Katrine (2017). Hvordan lever vi og hvordan deler vi. Nordisk perspektiv.
 • Fredwall, Katrine (2017). Barnekonvensjonen art. 3 og deling av formue.
 • Fredwall, Katrine (2017). The winner takes it all.
 • Fredwall, Katrine (2017). And they lived happily ever after?
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Advokatenes fagdager.
 • Fredwall, Katrine (2017). Paret i et personlig og økonomisk interessefellesskap. Bergen 9/2-17.
 • Fredwall, Katrine (2017). Tone Linn Wærstad: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 15(3), s. 257–259. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-03-06.
 • Fredwall, Katrine (2017). Arv: Nytt krav om kunnskap sikrer samboere ved lovvalg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 15(1), s. 91–95.
 • Fredwall, Katrine (2016). Cohabitation - a concealing label.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn . Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2022 11:24 - Sist endret 3. juni 2022 08:04

Prosjekter