Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Katrine Kjærheim Fredwall
English version of this page
Telefon +47 22859704
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

 

 

Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205524491. 421 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen! I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 13–16.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Menneskeretter som skranke og tolkingsfaktor på (familie-) formuerettens område. Noen reell betydning? .
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Rettslig empirisk forskning som bidrag til vurdering av reelle hensyn .
 • Asland, John & Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2017). Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen: Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 19(2), s. 27–28.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vigselsretten overføres fra tingrettene til kommunene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 19(03), s. 8–8.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Sandefjordkurset i familie- og arverett.
 • Fredwall, Katrine (2017). HR-2016-2591.Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven § 22.
 • Fredwall, Katrine (2017). Hvordan lever vi og hvordan deler vi. Nordisk perspektiv.
 • Fredwall, Katrine (2017). Barnekonvensjonen art. 3 og deling av formue.
 • Fredwall, Katrine (2017). The winner takes it all.
 • Fredwall, Katrine (2017). And they lived happily ever after?
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Advokatenes fagdager.
 • Fredwall, Katrine (2017). Paret i et personlig og økonomisk interessefellesskap. Bergen 9/2-17.
 • Fredwall, Katrine (2017). Tone Linn Wærstad: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 15(3), s. 257–259. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-03-06.
 • Fredwall, Katrine (2017). Arv: Nytt krav om kunnskap sikrer samboere ved lovvalg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 15(1), s. 91–95.
 • Fredwall, Katrine (2016). Cohabitation - a concealing label.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn . Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2022 11:24 - Sist endret 14. feb. 2022 13:12