Katrine Fredwall

Bilde av Katrine Fredwall
Telefon +47-22859783
Rom 3351b
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Øst Karl Johans gt. 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Bakgrunn

Født 1969. Cand. jur. 1995.

Fredwall  arbeidet i Advokatfirmaet Thommessen (eg.Thommessen Krefting Greve Lund) fra 1995 - 2000. Hun arbeidet  i denne perioden særlig med konkurranserett,  immaterialrett og personvern. Fredwall arbeidet i Lovavdelingen, Justisdepartementet fra 2000 til 2015. Hun arbeidet først i Enhet for offentligrett med arbeid knyttet til designloven, personopplysningsloven og Finnmarksloven, men gikk relativt snart over til Enhet for privatrett. Hun var  lovrådgiver i enheten med fagansvar for familie-, arv- og personrett, samt  internasjonal privatrett på disse områdene. Hun arbeidet de senere årene blant annet med ny lov om vergemål, ny lov om forsvunne personer, avvikling av statens arverett og oppfølging av NOU 2007: 16 Ny Skiftelovgivning mv. og NOU 2014: 1 Ny arvelov mv. Som ledd i arbeidet arrangere hun også nordiske og internasjonale fagkonferanser og deltok i internasjonalt arbeid på nordisk og europeisk nivå. Hun var også medlem i utvalget som la frem utredningen NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern. Hun har siden desember 2014 arbeidet som stipendiat ved Institutt for privatrett. Hun arbeider med en familierettslig avhandling som planlegges ferdigstilt innen desember 2018.

Fra tidligere har hun også utdanning og praksis som journalist, samt blant annet erfaring fra Stortinget og Sivilombudsmannen.

 

Emneord: Familie- og arverett, vergemålsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredwall, Katrine (2017). And they lived happily ever after?.
 • Fredwall, Katrine (2017). Arv: Nytt krav om kunnskap sikrer samboere ved lovvalg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(1), s 91- 95
 • Fredwall, Katrine (2017). Barnekonvensjonen art. 3 og deling av formue.
 • Fredwall, Katrine (2017). HR-2016-2591.Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven § 22.
 • Fredwall, Katrine (2017). Hvordan lever vi og hvordan deler vi. Nordisk perspektiv..
 • Fredwall, Katrine (2017). Paret i et personlig og økonomisk interessefellesskap. Bergen 9/2-17.
 • Fredwall, Katrine (2017). The winner takes it all.
 • Fredwall, Katrine (2017). Tone Linn Wærstad: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(3), s 257- 259 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-03-06
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Advokatenes fagdager.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Sandefjordkurset i familie- og arverett.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vigselsretten overføres fra tingrettene til kommunene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  19(03), s 8- 8
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2017). Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen: Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  19(2), s 27- 28
 • Fredwall, Katrine (2016). Cohabitation - a concealing label.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. des. 2014 15:34 - Sist endret 20. des. 2017 14:08