English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det juridiske fakultet

Ph.d.-studier ved Det juridiske fakultet

Juridisk fakultet i Oslo er det eldste og største juridiske fakultet i Norge. Her kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen juridiske fag og delta i spennende forskningsprosjekter.

 

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For stipendiater ansatt ved UiO og Juridisk fakultet

På UiOs For ansatte-sider finner du informasjon om noen tema, som lønn, permisjon, sykdom og forlengelse. Fakultetet har også egne sider spesielt for stipendiater

For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering


EDOLAD, European Doctorate in Law and Development.

EDOLAD er et spesialisert doktorgradsprogram for stipendiater som forsker på forholdet mellom rett og utvikling. Programmet er et unikt og innovativt tilbud, det arrangeres i samarbeid mellom seks universiteter og er den første fellesgraden på doktorgradsnivå der Norge deltar. Programmet har et eget opplæringsprogram, egne søknadsfrister og regler. Nivå og opptakskrav er det samme som fakultetets ordinære ph.d.- program.

Fakta om ph.d. ved JUS

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • Ca. 15 doktorgradskandidater disputerer hvert år ved fakultetet

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved Det juridiske fakultet?

Disputaser

Ingen kommende arrangementer

Beskjeder

Du får tilsendt alle relevante beskjeder på e-post fra fakultetet på din jus-adresse. Er du ekstern og har en annen primær e-post adresse kan det være lurt å videresende til jus-adressen for å få med seg beskjeder med en gang de kommer

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.