English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det juridiske fakultet

Ph.d.-studier ved Det juridiske fakultet

Juridisk fakultet i Oslo er det eldste og største juridiske fakultet i Norge. Her kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen juridiske fag og delta i spennende forskningsprosjekter.

 

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For stipendiater ansatt ved UiO og Juridisk fakultet

På UiOs For ansatte-sider finner du informasjon om noen tema, som lønn, permisjon, sykdom og forlengelse. Fakultetet har også egne sider spesielt for stipendiater

For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering


Fakta om ph.d. ved JUS

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • Ca. 15 doktorgradskandidater disputerer hvert år ved fakultetet

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved Det juridiske fakultet?

Disputaser

15 des.
11:15, Gamle festsal, 1 et. Domus Academica og zoom

Beskjeder

Du får tilsendt alle relevante beskjeder på e-post fra fakultetet på din jus-adresse. Er du ekstern og har en annen primær e-post adresse kan det være lurt å videresende til jus-adressen for å få med seg beskjeder med en gang de kommer

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.