Per Jørgen Ystehede

Norwegian version of this page
Phone +47 22850131
Mobile phone +47 92483712
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Ystehede has an M.phil degree in Criminological research from Cambridge University, and a Cand.philol. degree in History of Ideas from the University of Oslo. Ystehede is also contact secretary in Norway for The Scandinavian Research Council for Criminology and Norwegian National Representative for the European Group for the Study of Deviance and Social Control.

Responsibilities

Ystehede is research advisor whose main areas of work consists of assisting the head of the administration and the head of the department with research administration.

Publications

 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). Cultural Representations of 19th-Century Prostitution, In Nicole Rafter & Michelle Brown (ed.),  The Oxford Encyclopedia of Crime, Media, and Popular Culture.  Oxford University Press.  ISBN 9780190494674.  2.
 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). “Down on whores”. Considering representations of Jack the Ripper’s victims, In Isabel Crowhurst; susan dewey & Chimaraoke Izugbara (ed.),  The Routledge International Handbook of Sex Industry Research.  Routledge.  ISBN 9781351133906.  Kapittel 48.
 • Ystehede, Per Jørgen (2016). Contested Spaces: On Crime Museums, Monuments and Memorials, In Paul Knepper & Anja Johansen (ed.),  The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice.  Oxford University Press.  ISBN 978-0199352333.  17.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). The Shadowy Man of Reason - Beccaria and the Norwegian Abolitionist Movement. Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario.  ISSN 1828-437X.  (3), s 143- 150
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Two suspicious persons: Norwegian Narratives and Images of a Police Murder Case, 1926-1950. Media History.  ISSN 1368-8804.  20(4), s 368- 383 . doi: 10.1080/13688804.2014.949420
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Demonizing being: Lombroso and the ghosts of criminology, In Per Jørgen Ystehede & Paul Knepper (ed.),  The Cesare Lombroso Handbook.  Routledge.  ISBN 0415509777.  4.  s 72 - 97
 • Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (2013). Introduction, In Per Jørgen Ystehede & Paul Knepper (ed.),  The Cesare Lombroso Handbook.  Routledge.  ISBN 0415509777.  Introduction.  s 1 - 7
 • Ystehede, Per Jørgen (2012). Constructing a Meta-History of Eco-global criminology: On Brute Criminologists, Mortified Bunnies, Nature and its Discontent, In Rune Ellefsen; Guri Larsen & Ragnhild Sollund (ed.),  Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  4.  s 57 - 70
 • Johansen, Per Ole & Ystehede, Per Jørgen (2010). Nordic economic crime research: Work in progress, I: Per Jørgen Ystehede (red.),  Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver.  Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.  ISBN 978-82-7688-020-5.  Innledning.  s 7 - 10
 • Ystehede, Per Jørgen & Rafter, Nicole (2010). Here Be Dragons: Lombroso, the Gothic and Social Control, In Mathieu Deflem (ed.),  Popular Culture, Crime and Social Control.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781849507325.  Kapittel.  s 263 - 284
 • Ystehede, Per Jørgen (2009). La Scandinavia, I: Silvano Montaldo (red.),  Cesare Lombroso cento anni dopo.  UTET.  ISBN 8802081395.  kapitel.
 • Ystehede, Per Jørgen & Rafter, Nicole (2009). Lombroso e la cultura di massa, I: Silvano Montaldo (red.),  Cesare Lombroso cento anni dopo.  UTET.  ISBN 8802081395.  kapittel.
 • Ystehede, Per Jørgen (2001). Den onde tanke. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.

View all works in Cristin

 • Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (ed.) (2013). The Cesare Lombroso Handbook. Routledge.  ISBN 0415509777.  372 s.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  194 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2012). Let´s put it all together. Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi.  ISBN 9788276880250.  3 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (red.) (2010). Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.  ISBN 978-82-7688-020-5.  148 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2008). In the twilight of Good and Evil. Cesare Lombroso and the Criminological Imagination. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.  ISBN 978-3639071283.  164 s.

View all works in Cristin

 • Sollund, Ragnhild & Ystehede, Per Jørgen (2019, 28. august). International conventions on the wrong track. [Internett].  Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen & Sollund, Ragnhild (2019, 09. august). Internasjonale konvensjoner på villspor. [Internett].  Universitetet i Oslo.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018, 14. juni). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett].  Institutt for kriminologi og rettssosiologi sin nettside.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018, 15. april). Strenge tiltak mot radikale kan gjøre vondt verre. [Internett].  www.forskning.no.
 • Ellefsen, Rune; Ystehede, Per Jørgen & Kanestrøm, Jorunn (2018, 23. mars). Kontrollen med ulovlige protestaksjoner tar stadig nye former. [Internett].  Det juridiske fakultetet. Show summary
 • Søderholm, Tara Matilde & Ystehede, Per Jørgen (2017). Filmfestival som forskning og formidling. http://www.uio.no/.
 • Ystehede, Per Jørgen (2017). Cesare Lombroso, In Kent R. Kerley (ed.),  The Encyclopedia of Corrections.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781118845387.  Entry.
 • Ystehede, Per Jørgen & Søderholm, Tara Matilde (2017). Seksuelle overgrep i krig kan ikke løses i rettssalen alene. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Ystehede, Per Jørgen & Søderholm, Tara Matilde (2017). Seksuelle overgrep i krig kan ikke løses i rettssalen alene. http://www.uio.no/.
 • Ystehede, Per Jørgen; Villman, Emma & Plambech, Sine (2017, 17. oktober). Migration from the cradle to the grave. [Internett].  Universitetet i Oslo.
 • Lohne, Kjersti & Ystehede, Per Jørgen (2016, 08. april). Global strafferett – en vestlig industri?. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016, 16. juli). Global criminal law-making – a Western industry?. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016, 19. april). Global strafferett – en vestlig industri?. [Internett].  Forskning.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2016). Contested Spaces: reflecting on criminological museum historiography.
 • Ystehede, Per Jørgen; Fosse, Marit; Mohn, Sigmund Book & Franko, Katja (2016, 24. februar). Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere. [Internett].  Forskning.no. Show summary
 • Flaatten, Sverre & Ystehede, Per Jørgen (2014). 'What's past is prologue'. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  11(2), s 135- 141 . doi: 10.1177/1477370813494739
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). La modernità di Beccaria e la prospettiva abolizionista.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014, 05. august). Med rett til å bite. [Internett].  Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014, 25. april). Når tilliten til myndighetene svikter. [Internett].  Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Om frosker, fremmed magi og samfunn i forvandling. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  1, s 129- 137
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Crime Museums, Monuments and Memorials.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Fortellinger om Lombroso - presentasjon av The Cesare Lombroso Handbook.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Norsk kriminalistforenings historie.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). The Development of Criminology in Norway.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). The reception of Lombroso in Scandinavia - then and now.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lindbekk, Monika (2013, 30. mai). Egyptisk familelovgivning etter revolusjonen. [Internett].  Universitetet i Oslo.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Forord.  s 7 - 16
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2012, 27. desember). - Ikke en rettstat verdig. [Internett].  Universitetet i Oslo, IKRS: www.uio.no/ikrs.
 • Ystehede, Per Jørgen & Dullum, Jane (2011). Kriminalitet i Norge.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lindbekk, Monika (2011, 03. juni). Revolusjon i egyptisk familierett?. [Internett].  UiO.no.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lohne, Kjersti (red.) (2011). Global rettferd gjennom global rett.
 • Ystehede, Per Jørgen & Mohn, Sigmund Book (2011, 26. april). Migrasjon og politiarbeid. [Internett].  UiO.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Den undertrykte biologien? - noen refleksjoner rundt Vibeke Ottesens' biosososial kriminologi prosjekt. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Født til hor - forbryterkvinnen, den prostituerte og den normale kvinnen. Albertine.  ISSN 1500-3167.  s 18- 21
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Hvor får utsatt minoritetsungdom hjelp?. EXTRABLADET. Helse og Rehablitering.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Tja, prosjekt og prosjekt .... Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Ystehede, Per Jørgen (2009, 18. november). Fengsler danner ikke nettverk. [Internett].  Forskning.no.

View all works in Cristin

Published Dec. 15, 2008 2:24 PM - Last modified May 7, 2020 12:16 AM