Migranters opplevelser i en nordisk kontekst

Dorina fokuserer på irregulære migranter som lever i Norge, Sverige og Danmark sine perspektiver og opplevelser.

Foto: UiO/Ystehede

Om prosjektet

Dorinas doktorgradsprosjekt er en del av “NORDHOST - Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis” - et program som utforsker motsetningen mellom åpenhet og restriksjoner i forhold til migrasjon i en nordisk kontekst. Mens politiske diskurser og praksis beveger seg mot restriksjon, brukes ofte verdier som gjestfrihet og solidaritet for å utfordre nettopp det. Dorinas prosjekt fokuserer på migranters perspektiv og opplevelser i deres ferd gjennom et terreng av holdninger og politikk, som kan være både gjestfrie og ikke, i en nordisk kontekst. På den måten bidrar prosjektet til de pågående debattene om velferdsstaten og «Nordicity».

Mål

Avhandlingen ble levert i 2022.

Publisert 24. jan. 2018 16:05 - Sist endret 1. juli 2022 16:19