English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Narrativ kriminologi

Narrativ kriminologi er en teoretisk og metodisk tilnærming som ser på historiers rolle for kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Vi forsker på hvordan kulturelle, kollektive og personlige fortellinger motiverer, opprettholder og bidrar til at folk slutter med kriminalitet og andre skadelige handlinger.

Forskningsaktuelt