Om Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) er Nordens største samfunnsvitskapelige forskings-og utdanningsinstitutt innan emnene kriminologi og rettssosiologi.

IKRS har eit bachelorprogram i kriminologi, og eit masterprogram i kriminologi og eit i rettssosiologi. Instituttet, i si noverande organisasjonsform, blei danna i 2000 og har ca. 30 tilsette.

Kontakt oss

Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse: Kristian Augusts gate 17