Kontaktinformasjon

Instituttleder

Helene Gundhus (mobil 415 23 351)

Kontorsjef

Eivind Roll (mobil 980 59 220)

Pressekontakt

Maud Hol (mobil 913 91 104)

Besøksadresse

Kristian Augustsgate 17

Postadresse

Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

E-post

  • postmottak@jus.uio.no
  • info@jus.uio.no (studentinformasjon)
Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endret 11. feb. 2022 21:44