Forebyggende polisiært arbeid i offentlige områder

Prosjektet vil undersøke politiets, vaktselskapers og Natteravners bidrag til situasjonell forebygging og trygghetsskapende arbeid i offentlige områder. 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, eiendom, blond, frisyre.

Marina Hiller Foshaugen. Foto: UiO/Ystehede.

Om prosjektet

I det offentlige rom synliggjøres forebyggende polisiært arbeid blant annet gjennom tiltak som patruljering, tilstedeværelse og overvåking, som utføres av aktører innenfor både offentlig og privat, men også frivillig virksomhet. De ulike aktørenes deltakelse i denne formen for praksis anses som en del av den «utvidede politifamilien», som henviser til at det stadig dukker opp nye bidragsytere i det polisiære arbeidet. Som et bidrag til denne utviklingen vil prosjektet belyse involverte aktørers kriminalitetsforebyggende arbeid i offentlige rom, og gå nærmere inn på hvilke begrunnelser og hensikter som ligger til grunn ved denne formen for arbeid. 

Kriminalitetsforebygging er et komplekst felt, og det finnes et bredt spekter av forebyggende strategier. Studien er avgrenset til situasjonelle og trygghetsskapende tiltak i bybildet, og vil ta utgangspunkt i politi, vaktselskaper og Natteravners bidrag. Formålet med prosjektet er blant annet å utforske de polisiære aktørenes forståelser av kriminalitetsforebygging som fenomen, samt å belyse deres rolle på feltet. Studien er komparativ, og vil ta i bruk ulike kvalitative metoder som intervju, deltakende observasjon og dokumentanalyse. 
 

Mål

Avhandlingen skal leveres våren 2024.

Publisert 7. sep. 2020 15:43 - Sist endret 10. sep. 2020 13:15