Hvordan dialog påvirker politiets identitet

Studien vil analysere de ulike former for dialog som skjer i bekymringssamtalen og i dialogpolitiets møter med aktivistmiljøene, og hvordan de ulike dialogformene oppleves både av politi og publikum.

Elisabeth Myhre Lie. Foto: privat.

Om prosjektet

Bekymringssamtalen er en kartleggingssamtale politiet bruker ovenfor ungdom under 18 år som har begått lovbrudd. Samtalen er ment å identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt ansvarliggjøre de unge og deres foresatte for å forebygge fremtidig kriminalitet. Bekymringssamtalen utføres først og fremst av politiansatte som har barn og unge som sitt spesialfelt.

Den andre dialogmodellen jeg vil studere utføres av Dialogpolitiet.  Dialogpolitiet er en spesialgruppe organisert under seksjon for Organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, som har som mandat å gjennom dialog med aktivistmiljøer å forebygge vold og skadeverk i forbindelse med demonstrasjoner. Dialogmodellen består av kontaktetablering, informasjonsutveksling og rådgiving rettet mot arrangører av demonstrasjoner. En viktig funksjon med dialogmodellen er å  verne om ytringsfriheten. Fra å tidligere blitt opplevd som en motstander ønsker politiet nå å bli opplevd som en samarbeidspartner av aktivistmiljøer.

Det er viktig å forske på politiet som samfunnets sivile maktapparat. Det er særlig viktig i forhold til forebyggende metodikk som ofte er blitt definert som mindre inngripende og problematisk enn andre politimetoder, og dermed ikke har vært vurdert med samme kritiske blikk. Studien vil analysere de ulike former for dialog som skjer i bekymringssamtalen og i dialogpolitiets møter med aktivistmiljøene, og hvordan de ulike dialogformene oppleves både av politi og publikum.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2021.

Finansiering

Politihøgskolen

Publisert 7. okt. 2016 09:32 - Sist endret 11. juni 2020 13:49