Fengslingen etter terrorangrepet 22/7-11

– en kritisk situasjon

Knut Sørensen. Foto: UiO/Ystehede

Om prosjektet

Knut Mellingsæter Sørensen studerer fengslingen av Anders Behring Breivik ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (Ila) etter terrorangrepet 22/7-11. Ledelsen ved Ila iverksatte flere organisatoriske endringer fordi fengselet ikke var dimensjonert for en slik krevende fengsling. Den kritiske situasjonen medførte at Ila forsterket organisasjonsstrukturen, og opprettet en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå (SHS).

Sørensen har intervjuet ledere i kriminalomsorgen for å forstå hvordan disse endringene fikk betydning for organisatoriske praksiser ved fengselet. Sentralt er ledernes opplevelse av spenning mellom rutiner og det nye behovet for fleksibilitet. Det er også intervjuet fengsels-betjenter ved avdeling SHS for å forstå deres profesjonalitet i en fengsling der kriminaliteten er svært alvorlig, der mediadekningen var stor og der det var naturlig å ha sympati med ofrene.

Mål

Avhandlingen leveres høsten 2021

Finansiering

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Publisert 23. juni 2017 09:23 - Sist endret 9. juni 2021 12:44