Å bli politi

Prosjektet søker å finne svar på hva som former politistudentene og hvordan de former seg selv fram mot en yrkeskarriere som politi.

Pål Winnæs. Foto: UiO/Rabe.

Om prosjektet

Prosjektet har fokus på hvem studentene som velger å utdanne seg til politi er, og identitetsarbeidet som gjøres i løpet av studietiden: på Politihøgskolen, i praksis i politiet og på fritiden – altså mellom studentene, studenter og lærere, i samhandling med praktiserende politi og i andre sosiale sammenhenger studentene inngår i.

Mål

Avhandlingen leveres høsten 2017.

Publisert 3. okt. 2016 10:32 - Sist endret 12. des. 2016 10:56

Kontakt