Eivind Roll

Bilde av Eivind Roll
English version of this page
Telefon +47-22850145
Mobiltelefon +47-98059220 98059220
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

Eivind Roll ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen. Roll vil i en overgangsfase også dekke en del oppgaver i tidligere jobb som avdelingsleder for Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet.

Publisert 2. jan. 2018 10:05 - Sist endret 2. jan. 2018 13:23