Kjersti Ericsson

Bilde av Kjersti Ericsson
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kjersti Ericsson er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1969. Hun arbeidet som vit.ass og universitetslektor ved Psykologisk Institutt til 1978. Deretter har hun vært ansatt ved Institutt for kriminologi (nå Institutt for kriminologi og rettssosiologi), fra 1997 som professor.

Ericsson er også skjønnlitterær forfatter. Fra 1968 til 2008 har hun utgitt 8 diktsamlinger og 5 romaner.

Faglige kompetanseområder

Ericsson sluttførte i 2009 et bokprosjekt med tittelen Samfunnets stebarn. Med samfunnets stebarn menes barn som det offentlige eller private organisasjoner har tatt seg av, og andre barn som av ulike grunner var spesielt utsatt, både for myndighetenes søkelys og for fiendtlige reaksjoner fra folk flest. Boka består av flere frittstående kapitler, som alle handler om hvordan barn har blitt behandlet og betraktet i de siste par hundre årene. Framstillinga bygger både på egen forskning gjennom mange år, og på en rekke andre forskeres arbeid.

Ericsson er dessuten med i ”Falstad-gruppa”, et samarbeid mellom forskere ved Stiftelsen Falstadsenteret og forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Gruppas mål er å få i gang felles forskning om fangeleirer og fanger under andre verdenskrig, og andre temaer i tilknytning til dette.

Ericsson arbeider for tida med analyser av resultatene av offentlige granskinger av barnevernsinstitusjoner i Norge. Granskingene ble gjennomført i perioden 2003 – 2009, og dekker 2. halvpart av 1900-tallet. Slike granskinger er også gjennomført i en rekke andre land. Rapportene fra granskingene kan fortelle oss mye om utsatte barns situasjon i vår nære fortid. Et interessant spørsmål er dessuten hvorfor disse granskingene (med eller uten unnskyldninger og erstatninger til dem som har vært utsatt for overgrep) kommer nå, og hva det forteller om vår tids forhold til vonde hendelser i fortida. Ericsson er med i et internasjonalt nettverk som forsker på slike spørsmål. En engelskspråklig antologi er under arbeid.

(Foto: Janne Lindgren)

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Barn, Kjønn, Marginalisering
Publisert 10. nov. 2008 11:21 - Sist endret 4. aug. 2020 10:00