Per Ole Johansen

Professor em.

Bakgrunn

Per Ole Johansen tok magistergraden i 1970 med fagkombinasjonen sosiologi, statsvitenskap og sosialøkonomi. I de påfølgende årene ”etterutdannet” han seg i historisk retning, via en rekke historisk- kriminologiske prosjekter. Ansatt som universitetslektor ved Institutt for kriminologi og strafferett fra 1972. Professor samme sted fra 1996.

Gjesteprofessor ved Indiana University i 1989. Gjesteprofessor ved Universitet i Stockholm høsten 1998.

Faglige kompetanseområder

Organisert kriminalitet i Norge i nyere tid. Kommunal korrupsjon. Holocaust i det norske rettsoppgjøret. Tilknyttet en nordisk forskningsgruppe om korrupsjon, og en nordisk forskningsgruppe om økonomisk kriminalitet.

Han var Chair for Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi  i perioden 2005-2009(NSfK).

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Rettsstaten

Publikasjoner

 • Johansen, Per Ole (2015). "Routine Office Work": Norwegian Stapo Women in War and Post-War Trials., In Kjersti Ericsson (ed.),  Women in War. Examples from Norway and Beyond.  Ashgate.  ISBN 9781472445179.  Chapter 11.  s 165 - 186
 • Johansen, Per Ole (2014). Forbudet mot det jødiske slakteridealet; en antisemittisk trigger, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 245 - 264
 • Johansen, Per Ole (2013). The Norwegian Alcohol Prohibition; A Failure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  14(1), s 46- 63 . doi: 10.1080/14043858.2013.771909
 • Johansen, Per Ole (2012). Fortrengning av et nasjonalt traume, I: Jørn-Kr Jørgensen (red.),  Årsskrift 2012. Norsk Politihistorisk Selskap.  Norsk Politihistorisk Selskap.  ISBN 978-82-303-1282-7.  Kapittel.  s 140 - 178
 • Johansen, Per Ole (2012). His Own Empire: The Norwegian Waterworks Case. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  13(2), s 120- 132 . doi: 10.1080/14043858.2012.729363
 • Johansen, Per Ole (2012). "På livet" - i 1960 årene, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Kapittel.  s 167 - 183
 • Johansen, Per Ole (2012). Tyskland etter den første verdenskrig, I: Per Ole Johansen (red.),  When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-025-0.  kapittel.  s 83 - 95
 • Johansen, Per Ole (2011). Narcotics: Market, Narratives, and "Branch Culture". Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  12(2), s 216- 224 . doi: 10.1080/14043858.2011.623389
 • Johansen, Per Ole (2010). An Invoice for All Seasons. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  (1), s 86- 99
 • Johansen, Per Ole (2010). I skyggen av det norske ikon. Fire eksempler på kommunal korrupsjon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (1), s 41- 58
 • Johansen, Per Ole (2010). Markedet som ikke vil dø. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (2), s 26- 28
 • Johansen, Per Ole (2010). Norsk hjemmebrent 1917-2002. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 64- 68
 • Johansen, Per Ole & Stubberud, Roger (2010). A business in its own right, In Per Jørgen Ystehede (ed.),  Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver.  Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.  ISBN 978-82-7688-020-5.  Kapittel.  s 81 - 98
 • Johansen, Per Ole & Ystehede, Per Jørgen (2010). Nordic economic crime research: Work in progress, I: Per Jørgen Ystehede (red.),  Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver.  Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.  ISBN 978-82-7688-020-5.  Innledning.  s 7 - 10
 • Johansen, Per Ole (2009). Organised crime Norwegian style ...used to be, In Karsten Olaf F Ingvaldsen & Vanja Lundgren Sørli (ed.),  Organised Crime: Norms, markets, regulation and research.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-393-6.  Artikkel.  s 41 - 62
 • Johansen, Per Ole (2008). Organisert kriminalitet - Hva nå?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3), s 259- 278
 • Johansen, Per Ole (2007). Fortrengning av et nasjonalt traume, I: Hanns von Hofer & Anders Nilsson (red.),  Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham.  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.  kapittel.  s 145 - 180
 • Johansen, Per Ole (2007). Konturer av det illegale alkoholmarkedets økonomi - et arbeidsutkast, I: Ingvild Nordang (red.),  Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon. Vold. NSfK:s 49th Research Seminar.  Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi.  ISBN 82-7688-015-0.  Artikkel.  s 94 - 103
 • Johansen, Per Ole (2007). Never a final design: Interviewing Norwegian alchol smugglers. Trends in Organized Crime.  ISSN 1084-4791.
 • Johansen, Per Ole (2007). The come back boys of the illegal markets, In Petrus C. van Duyne; Almir Maljevic; Maarten van Dijck; Klaus Von Lampe & Jackie Harvey (ed.),  Crime Business and Crime Money in Europe. The Dirty Linen of Illicit Entrepreneurship.  Wolf Legal Publishers.  ISBN 978-90-5850-305-3.  Artikkel.  s 229 - 247
 • Johansen, Per Ole (2006). Rettsoppgjøret med statspolitiet, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Artikkel.  s 47 - 92
 • Johansen, Per Ole (2006). Etterord, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Etterord.  s 337 - 339
 • Johansen, Per Ole (2006). Forfulgt og fortiet, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Forord.  s 9 - 17
 • Johansen, Per Ole (2006). I forkant av jødeforfølgelser, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Artikkel.  s 19 - 45
 • Johansen, Per Ole (2005). Det egentlige drikkeonde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 115- 117
 • Johansen, Per Ole (2005). "Minst 20 år for en jøde". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4)
 • Johansen, Per Ole (2005). Organised crime, Norwegian style, In Petrus C Van Duyne & Klaus Von Lampe (ed.),  The organized crime economy.  Wolf Legal Publishers.  ISBN 9058501442.  Artikkel.  s 189 - 208
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten fra forbudstid til polstreik, I: Paul Larsson & Trond Myklebust (red.),  Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter.  Politihøgskolen.  kapittel.
 • Johansen, Per Ole (2004). Organized Crime and Trust. Global crime.  ISSN 1744-0572.  6(2), s 159- 184
 • Johansen, Per Ole (2001). Kriminalitetens globale økonomi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (4), s 3- 14
 • Johansen, Per Ole (2001). Menstadkonflikten 1931: et 70-årsminne. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1-2), s 17- 42
 • Johansen, Per Ole (2001). Politiet har fortsatt et rennomè å ivareta: arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder i 1942, I:  Institutt for krimininologi. Årsrapport 2000.  Institutt for kriminologi.  s 24 - 32
 • Johansen, Per Ole (2000). "Politiet har fortsatt et renomme å ivareta" Arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder høsten 1942, I: Per Bj Boym & Alf van der Hagen (red.),  "Hjerte og forstand". Festskrift til Victor Lind på 60-årsdagen. 15 desember 2000.  Oslo. www/kunst.no/fest.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Per Ole (red.) (2006). På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  389 s.
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten. Unipub forlag.  ISBN 8274771745.  175 s.
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten : fra forbudstid til polstreik. Unipub forlag.  174 s.
 • Johansen, Per Ole (2001). De trodde på en ny dag: norsk politi i krig, fangenskap og befrielse 1943-1945. Genesis, Oslo.  337 s.
 • Johansen, Per Ole & Haagensen, Kjell (red.) (1991). Studier i Økonomisk Kriminalitet. Institutt for kriminologi og strafferett.  ISBN 8271000853.  421 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Per Ole (ed.) (2012). When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011.
 • Johansen, Per Ole (2010). De som ikke drakk. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (6), s 26- 28
 • Johansen, Per Ole; Nadheim, Erik & Laugerud, Solveig (2009). Tiltak for voldsutsatte minoritetskvinner. Noen nordiske erfaringer.
 • Johansen, Per Ole (2003). Mendelsohn, Oskar, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  Biografisk innførsel.
 • Johansen, Per Ole (2003). The Boys from the Prohibition. How they surrveyed and why.
 • Johansen, Per Ole (2003). Trust among crooks.
 • Johansen, Per Ole & Lampe, Klaus von (2002). Honour among crooks.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:45 - Sist endret 4. juni 2021 11:25