Per Ole Johansen

English version of this page
Rom 772
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Per Ole Johansen tok magistergraden i 1970 med fagkombinasjonen sosiologi, statsvitenskap og sosialøkonomi. I de påfølgende årene ”etterutdannet” han seg i historisk retning, via en rekke historisk- kriminologiske prosjekter. Ansatt som universitetslektor ved Institutt for kriminologi og strafferett fra 1972. Professor samme sted fra 1996.

Gjesteprofessor ved Indiana University i 1989. Gjesteprofessor ved Universitet i Stockholm høsten 1998.

Faglige kompetanseområder

Organisert kriminalitet i Norge i nyere tid. Kommunal korrupsjon. Holocaust i det norske rettsoppgjøret. Tilknyttet en nordisk forskningsgruppe om korrupsjon, og en nordisk forskningsgruppe om økonomisk kriminalitet.

Han var Chair for Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi  i perioden 2005-2009(NSfK).

Emneord: Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Rettsstaten, Kriminologi

Publikasjoner

 • Johansen, Per Ole (2015). "Routine Office Work": Norwegian Stapo Women in War and Post-War Trials., In Kjersti Ericsson (ed.),  Women in War. Examples from Norway and Beyond.  Ashgate.  ISBN 9781472445179.  Chapter 11.  s 165 - 186
 • Johansen, Per Ole (2014). Forbudet mot det jødiske slakteridealet; en antisemittisk trigger, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 245 - 264
 • Johansen, Per Ole (2013). The Norwegian Alcohol Prohibition; A Failure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  14(1), s 46- 63 . doi: 10.1080/14043858.2013.771909
 • Johansen, Per Ole (2012). Fortrengning av et nasjonalt traume, I: Jørn-Kr Jørgensen (red.),  Årsskrift 2012. Norsk Politihistorisk Selskap.  Norsk Politihistorisk Selskap.  ISBN 978-82-303-1282-7.  Kapittel.  s 140 - 178
 • Johansen, Per Ole (2012). His Own Empire: The Norwegian Waterworks Case. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  13(2), s 120- 132 . doi: 10.1080/14043858.2012.729363
 • Johansen, Per Ole (2012). "På livet" - i 1960 årene, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Kapittel.  s 167 - 183
 • Johansen, Per Ole (2012). Tyskland etter den første verdenskrig, I: Per Ole Johansen (red.),  When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-025-0.  kapittel.  s 83 - 95
 • Johansen, Per Ole (2011). Narcotics: Market, Narratives, and "Branch Culture". Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  12(2), s 216- 224 . doi: 10.1080/14043858.2011.623389
 • Johansen, Per Ole (2010). An Invoice for All Seasons. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  (1), s 86- 99
 • Johansen, Per Ole (2010). I skyggen av det norske ikon. Fire eksempler på kommunal korrupsjon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (1), s 41- 58
 • Johansen, Per Ole (2010). Markedet som ikke vil dø. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (2), s 26- 28
 • Johansen, Per Ole (2010). Norsk hjemmebrent 1917-2002. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 64- 68
 • Johansen, Per Ole & Stubberud, Roger (2010). A business in its own right, In Per Jørgen Ystehede (ed.),  Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver.  Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.  ISBN 978-82-7688-020-5.  Kapittel.  s 81 - 98
 • Johansen, Per Ole & Ystehede, Per Jørgen (2010). Nordic economic crime research: Work in progress, I: Per Jørgen Ystehede (red.),  Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver.  Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.  ISBN 978-82-7688-020-5.  Innledning.  s 7 - 10
 • Johansen, Per Ole (2009). Organised crime Norwegian style ...used to be, In Karsten Olaf F Ingvaldsen & Vanja Lundgren Sørli (ed.),  Organised Crime: Norms, markets, regulation and research.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-393-6.  Artikkel.  s 41 - 62
 • Johansen, Per Ole (2008). Organisert kriminalitet - Hva nå?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3), s 259- 278
 • Johansen, Per Ole (2007). Fortrengning av et nasjonalt traume, I: Hanns von Hofer & Anders Nilsson (red.),  Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham.  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.  kapittel.  s 145 - 180
 • Johansen, Per Ole (2007). Konturer av det illegale alkoholmarkedets økonomi - et arbeidsutkast, I: Ingvild Nordang (red.),  Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon. Vold. NSfK:s 49th Research Seminar.  Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi.  ISBN 82-7688-015-0.  Artikkel.  s 94 - 103
 • Johansen, Per Ole (2007). Never a final design: Interviewing Norwegian alchol smugglers. Trends in Organized Crime.  ISSN 1084-4791.
 • Johansen, Per Ole (2007). The come back boys of the illegal markets, In Petrus C. van Duyne; Almir Maljevic; Maarten van Dijck; Klaus Von Lampe & Jackie Harvey (ed.),  Crime Business and Crime Money in Europe. The Dirty Linen of Illicit Entrepreneurship.  Wolf Legal Publishers.  ISBN 978-90-5850-305-3.  Artikkel.  s 229 - 247
 • Johansen, Per Ole (2006). Rettsoppgjøret med statspolitiet, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Artikkel.  s 47 - 92
 • Johansen, Per Ole (2006). Etterord, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Etterord.  s 337 - 339
 • Johansen, Per Ole (2006). Forfulgt og fortiet, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Forord.  s 9 - 17
 • Johansen, Per Ole (2006). I forkant av jødeforfølgelser, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  Artikkel.  s 19 - 45
 • Johansen, Per Ole (2005). Det egentlige drikkeonde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 115- 117
 • Johansen, Per Ole (2005). "Minst 20 år for en jøde". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4)
 • Johansen, Per Ole (2005). Organised crime, Norwegian style, In Petrus C Van Duyne & Klaus Von Lampe (ed.),  The organized crime economy.  Wolf Legal Publishers.  ISBN 9058501442.  Artikkel.  s 189 - 208
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten fra forbudstid til polstreik, I: Paul Larsson & Trond Myklebust (red.),  Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter.  Politihøgskolen.  kapittel.
 • Johansen, Per Ole (2004). Organized Crime and Trust. Global crime.  ISSN 1744-0572.  6(2), s 159- 184
 • Johansen, Per Ole (2001). Kriminalitetens globale økonomi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (4), s 3- 14
 • Johansen, Per Ole (2001). Menstadkonflikten 1931: et 70-årsminne. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1-2), s 17- 42
 • Johansen, Per Ole (2001). Politiet har fortsatt et rennomè å ivareta: arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder i 1942, I:  Institutt for krimininologi. Årsrapport 2000.  Institutt for kriminologi.  s 24 - 32
 • Johansen, Per Ole (2000). "Politiet har fortsatt et renomme å ivareta" Arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder høsten 1942, I: Per Bj Boym & Alf van der Hagen (red.),  "Hjerte og forstand". Festskrift til Victor Lind på 60-årsdagen. 15 desember 2000.  Oslo. www/kunst.no/fest.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Per Ole (red.) (2006). På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  389 s.
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten. Unipub forlag.  ISBN 8274771745.  175 s.
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten : fra forbudstid til polstreik. Unipub forlag.  174 s.
 • Johansen, Per Ole (2001). De trodde på en ny dag: norsk politi i krig, fangenskap og befrielse 1943-1945. Genesis, Oslo.  337 s.
 • Johansen, Per Ole & Haagensen, Kjell (red.) (1991). Studier i Økonomisk Kriminalitet. Institutt for kriminologi og strafferett.  ISBN 8271000853.  421 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Per Ole (ed.) (2012). When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011.
 • Johansen, Per Ole (2010). De som ikke drakk. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (6), s 26- 28
 • Johansen, Per Ole; Nadheim, Erik & Laugerud, Solveig (2009). Tiltak for voldsutsatte minoritetskvinner. Noen nordiske erfaringer.
 • Johansen, Per Ole (2003). Mendelsohn, Oskar, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  Biografisk innførsel.
 • Johansen, Per Ole (2003). The Boys from the Prohibition. How they surrveyed and why.
 • Johansen, Per Ole (2003). Trust among crooks.
 • Johansen, Per Ole & Lampe, Klaus von (2002). Honour among crooks.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:45 - Sist endret 7. sep. 2016 11:11