Per Ole Johansen

Professor em.

Bakgrunn

Per Ole Johansen tok magistergraden i 1970 med fagkombinasjonen sosiologi, statsvitenskap og sosialøkonomi. I de påfølgende årene ”etterutdannet” han seg i historisk retning, via en rekke historisk- kriminologiske prosjekter. Ansatt som universitetslektor ved Institutt for kriminologi og strafferett fra 1972. Professor samme sted fra 1996.

Gjesteprofessor ved Indiana University i 1989. Gjesteprofessor ved Universitet i Stockholm høsten 1998.

Faglige kompetanseområder

Organisert kriminalitet i Norge i nyere tid. Kommunal korrupsjon. Holocaust i det norske rettsoppgjøret. Tilknyttet en nordisk forskningsgruppe om korrupsjon, og en nordisk forskningsgruppe om økonomisk kriminalitet.

Han var Chair for Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi  i perioden 2005-2009(NSfK).

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Rettsstaten

Publikasjoner

 • Johansen, Per Ole (2021). "En blir ikke nazist av å gå her nu": Historien om politiaspirant Ragnvald som ikke fant seg til rette ved naziskolen i Kongsvinger og Oslo, Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202704001. s. 319–336.
 • Johansen, Per Ole (2015). "Routine Office Work": Norwegian Stapo Women in War and Post-War Trials. s. 165–186.
 • Johansen, Per Ole (2014). Forbudet mot det jødiske slakteridealet; en antisemittisk trigger. I Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. s. 245–264.
 • Johansen, Per Ole (2013). The Norwegian Alcohol Prohibition; A Failure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 14(1), s. 46–63. doi: 10.1080/14043858.2013.771909.
 • Johansen, Per Ole (2012). His Own Empire: The Norwegian Waterworks Case. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 13(2), s. 120–132. doi: 10.1080/14043858.2012.729363.
 • Johansen, Per Ole (2012). Fortrengning av et nasjonalt traume. I Jørgensen, Jørn-Kr (Red.), Årsskrift 2012. Norsk Politihistorisk Selskap. Norsk Politihistorisk Selskap. ISSN 978-82-303-1282-7. s. 140–178.
 • Johansen, Per Ole (2012). Tyskland etter den første verdenskrig. I Johansen, Per Ole (Red.), When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 978-82-7688-025-0. s. 83–95.
 • Johansen, Per Ole (2012). "På livet" - i 1960 årene, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 167–183.
 • Johansen, Per Ole (2011). Narcotics: Market, Narratives, and "Branch Culture". Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 12(2), s. 216–224. doi: 10.1080/14043858.2011.623389.
 • Johansen, Per Ole (2010). Norsk hjemmebrent 1917-2002. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 64–68.
 • Johansen, Per Ole & Ystehede, Per Jørgen (2010). Nordic economic crime research: Work in progress. I Ystehede, Per Jørgen (Red.), Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi. ISSN 978-82-7688-020-5. s. 7–10.
 • Johansen, Per Ole & Stubberud, Roger (2010). A business in its own right. I Ystehede, Per Jørgen (Red.), Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi. ISSN 978-82-7688-020-5. s. 81–98.
 • Johansen, Per Ole (2010). An Invoice for All Seasons. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. s. 86–99.
 • Johansen, Per Ole (2010). Markedet som ikke vil dø. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. s. 26–28.
 • Johansen, Per Ole (2010). I skyggen av det norske ikon. Fire eksempler på kommunal korrupsjon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 41–58.
 • Johansen, Per Ole (2009). Organised crime Norwegian style ...used to be. I Ingvaldsen, Karsten Olaf F & Sørli, Vanja Lundgren (Red.), Organised Crime: Norms, markets, regulation and research. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-393-6. s. 41–62.
 • Johansen, Per Ole (2008). Organisert kriminalitet - Hva nå? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 259–278.
 • Johansen, Per Ole (2007). Fortrengning av et nasjonalt traume. I von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (Red.), Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. s. 145–180.
 • Johansen, Per Ole (2007). Konturer av det illegale alkoholmarkedets økonomi - et arbeidsutkast. I Nordang, Ingvild (Red.), Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon. Vold. NSfK:s 49th Research Seminar. Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. ISSN 82-7688-015-0. s. 94–103.
 • Johansen, Per Ole (2007). The come back boys of the illegal markets. I van Duyne, Petrus C.; Maljevic, Almir; van Dijck, Maarten; Von Lampe, Klaus & Harvey, Jackie (Red.), Crime Business and Crime Money in Europe. The Dirty Linen of Illicit Entrepreneurship. Wolf Legal Publishers. ISSN 978-90-5850-305-3. s. 229–247.
 • Johansen, Per Ole (2007). Never a final design: Interviewing Norwegian alchol smugglers. Trends in Organized Crime. ISSN 1084-4791.
 • Johansen, Per Ole (2006). Rettsoppgjøret med statspolitiet. I Johansen, Per Ole (Red.), På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag. ISSN 8274772334. s. 47–92.
 • Johansen, Per Ole (2006). Forfulgt og fortiet. I Johansen, Per Ole (Red.), På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag. ISSN 8274772334. s. 9–17.
 • Johansen, Per Ole (2006). I forkant av jødeforfølgelser. I Johansen, Per Ole (Red.), På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag. ISSN 8274772334. s. 19–45.
 • Johansen, Per Ole (2006). Etterord. I Johansen, Per Ole (Red.), På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag. ISSN 8274772334. s. 337–339.
 • Johansen, Per Ole (2005). Organised crime, Norwegian style. I Van Duyne, Petrus C & Von Lampe, Klaus (Red.), The organized crime economy. Wolf Legal Publishers. ISSN 9058501442. s. 189–208.
 • Johansen, Per Ole (2005). "Minst 20 år for en jøde". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Johansen, Per Ole (2005). Det egentlige drikkeonde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 115–117.
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten fra forbudstid til polstreik. I Larsson, Paul & Myklebust, Trond (Red.), Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter. Politihøgskolen. ISSN 0807-1721.
 • Johansen, Per Ole (2004). Organized Crime and Trust. Global crime. ISSN 1744-0572. 6(2), s. 159–184.
 • Johansen, Per Ole (2001). Politiet har fortsatt et rennomè å ivareta: arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder i 1942, Institutt for krimininologi. Årsrapport 2000. Institutt for kriminologi. s. 24–32.
 • Johansen, Per Ole (2001). Menstadkonflikten 1931: et 70-årsminne. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 17–42.
 • Johansen, Per Ole (2001). Kriminalitetens globale økonomi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 3–14.
 • Johansen, Per Ole (2000). "Politiet har fortsatt et renomme å ivareta" Arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder høsten 1942. I Boym, Per Bj & Hagen, Alf van der (Red.), "Hjerte og forstand". Festskrift til Victor Lind på 60-årsdagen. 15 desember 2000. Oslo. www/kunst.no/fest.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Per Ole (2006). På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag. ISBN 8274772334. 389 s.
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten : fra forbudstid til polstreik. Unipub forlag. 174 s.
 • Johansen, Per Ole (2004). Den illegale spriten. Unipub forlag. ISBN 8274771745. 175 s.
 • Johansen, Per Ole (2001). De trodde på en ny dag: norsk politi i krig, fangenskap og befrielse 1943-1945. Genesis, Oslo. 337 s.
 • Johansen, Per Ole & Haagensen, Kjell (1991). Studier i Økonomisk Kriminalitet. Institutt for kriminologi og strafferett. ISBN 8271000853. 421 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Per Ole (2010). De som ikke drakk. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. s. 26–28.
 • Johansen, Per Ole (2003). Mendelsohn, Oskar. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5.
 • Johansen, Per Ole (2003). The Boys from the Prohibition. How they surrveyed and why.
 • Johansen, Per Ole (2003). Trust among crooks.
 • Johansen, Per Ole & Lampe, Klaus von (2002). Honour among crooks.
 • Johansen, Per Ole (2012). When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 978-82-7688-025-0.
 • Johansen, Per Ole; Nadheim, Erik & Laugerud, Solveig (2009). Tiltak for voldsutsatte minoritetskvinner. Noen nordiske erfaringer. Nordisk ministerråd (TemaNord).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:45 - Sist endret 4. juni 2021 11:25

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter