Per Ole Johansen

Professor em.

Bakgrunn

Per Ole Johansen tok magistergraden i 1970 med fagkombinasjonen sosiologi, statsvitenskap og sosialøkonomi. I de påfølgende årene ”etterutdannet” han seg i historisk retning, via en rekke historisk- kriminologiske prosjekter. Ansatt som universitetslektor ved Institutt for kriminologi og strafferett fra 1972. Professor samme sted fra 1996.

Gjesteprofessor ved Indiana University i 1989. Gjesteprofessor ved Universitet i Stockholm høsten 1998.

Faglige kompetanseområder

Organisert kriminalitet i Norge i nyere tid. Kommunal korrupsjon. Holocaust i det norske rettsoppgjøret. Tilknyttet en nordisk forskningsgruppe om korrupsjon, og en nordisk forskningsgruppe om økonomisk kriminalitet.

Han var Chair for Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi  i perioden 2005-2009(NSfK).

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Rettsstaten
Publisert 10. nov. 2008 14:45 - Sist endret 4. juni 2021 11:25