Sverre Blandhol

Professor
Image of Sverre Blandhol
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 900 37 326
Username
Postal address Department of Public Law PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Research interests

 • Negotiation, mediation, arbitration, dispute resolution

 • Law of Contract

 • Legal method

 • Ethics, compliance, corporate social responsibility

 • Rhetoric

Blandhol participates in the research groups Natural Resources Law and Contract Law.

Background

Sverre Blandhol holds a docorate in law (2004), and masters degrees in history (1999) and psychology (2012). He has written extensively in a wide range of subjects. In addition he has broad experience as a practicing lawyer and mediator.

 • Trainer, mediator and consultant  2012 -

 • Post doctoral researcher Department of Private Law, University of Oslo 2007 - 2012

 • Lawyer at Wiersholm law firm,  Oslo 2003 - 2007

 • Research fellow Department of Culture Studies, University of Oslo 1999 - 2003

 • Deputy Judge Sandefjord District Court 1997 - 1999

 • Lawyer at Vislie, Ødegaard & Kolrud law firm, Oslo 1995 - 1997

Teaching

Environmental law

Administrative law

Contract law

Tort law

Tags: Negotiation, Dispute Resolution, Environmental Law, Administrative Law, Contract Law, Ethics

Publications

Blandhol, Sverre (2006). "The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History. ISSN 1890-1832. s 33-56

 • Blandhol, Sverre (2019). Juridisk metode og den nordiske rettspragmatisme, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 24.  s 623 - 638
 • Blandhol, Sverre (2016). Hvordan kan norsk rettsmekling forbedres?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 87 - 97
 • Blandhol, Sverre (2015). Bedre stykkevis og delt, enn fullt og helt? Avtalelovene og den norske rettspragmatisme, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Aftaleloven 100 år.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3321-0.  Kapittel 2.  s 37 - 61
 • Blandhol, Sverre & Mahler, Tobias (2015). Advokaten i fremtiden, I: Sigurd Knudtzon (red.),  Å være advokat.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025230.  Artikkel.  s 24 - 60
 • Blandhol, Sverre; Tøssebro, Henriette N. & Skotheim, Øystein (2015). Innføring i juridisk metode. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  50(6), s 310- 345
 • Blandhol, Sverre (2014). Kritikkens forutsetning : kampen om trykkefriheten 1797-1801, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:1.  s 279 - 316
 • Blandhol, Sverre (2012). Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  s 37- 45
 • Blandhol, Sverre (2012). Vil en tydeligere meklingsmodell føre til bedre mekling?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 195- 219
 • Blandhol, Sverre (2011). Fire problemer på veien mot forlik. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 36- 60
 • Blandhol, Sverre (2011). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er advokater til å bedømme prosessrisiko og hvorfor går det ofte galt?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 596- 617
 • Blandhol, Sverre (2010). Konfliktløsning. Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 16
 • Blandhol, Sverre (2009). Schweigaards overdrivelser, I: Ola Mestad (red.),  Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  s 205 - 227
 • Blandhol, Sverre (2007). "Francis Hagerup om juridisk metode", I: Dag Michalsen & Sverre Blandhol (red.),  Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup.  Unipax.  ISBN 9788281520141.  Kapittel 2.  s 21 - 45
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (2007). Perspektiver på Francis Hagerup, I: Dag Michalsen & Sverre Blandhol (red.),  Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup.  Unipax.  ISBN 9788281520141.  Kapittel 1.  s 9 - 17
 • Blandhol, Sverre (2006). "The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  s 33-56
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Den nordiske rettsvitenskapens retoriske grunnlag”. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (33), s 17- 32
 • Blandhol, Sverre (2005). "Er rettsanvendelsen i EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen vesensforskjellig fra norsk rettskildelære?". Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 316- 327
 • Blandhol, Sverre (2005). "Hva er pragmatisme?". Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 491- 524
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Quentin Skinner og rettsvitenskapshistorie”, I: Dag Michalsen (red.),  Rett, historie, metode.  Institutt for offentlig rett.  ISBN 82-8063-047-3.  Kapittel.  s 37 - 64
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Carl Ussing og den nordiske rettspragmatisme”, I: Arne m fl Fliflet (red.),  Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-0963-3.  Kapittel.  s 37 - 44
 • Blandhol, Sverre (2004). "Pragmatismens aktualitet i rettsvitenskap og rettsanvendelse". Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 365- 391
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Rettspragmatismen i Fredrik Stangs, Ragnar Knophs og Gunnar Astrup Hoels forfatterskap”. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 1-19
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Norsk rettspositivisme?”. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 419- 433
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Om rett og moral”. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 60- 78
 • Blandhol, Sverre (2003). "Retorikk og juss". Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 499- 518
 • Blandhol, Sverre (2002). "Juss og pragmatisme". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  14(3), s 95- 100 Show summary
 • Blandhol, Sverre (1999). Efterord: "Forskeren og mennesket - set i eftertiden", I: Isi Foighel; Hans Gammeltoft-Hansen & Henrik Zahle (red.),  Alf Ross 1899-1999 Ret som teknik, kunst og videnskab og andre essays.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København.  ISBN 87-574-0172-1.  s 393 - 407 Show summary
 • Blandhol, Sverre (1997). ”Severin og det romantiske”, I: Sverre Blandhol; Hilde Holtsmark & Jan Jacob Tønseth (red.),  En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17813-8.  Kapittel.  s 123-139

View all works in Cristin

 • Blandhol, Sverre (2014). Konfliktanalyse. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1438-9.  337 s.
 • Blandhol, Sverre (red.) (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42431-9.  256 s.
 • Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42431-9.  256 s.
 • Blandhol, Sverre; Møller, Tor Martin & Wehus, Glenn Øystein (2010). Epiktets håndbok - Om Kunsten å Leve. Vigmostad & Bjørke.  ISBN 9788241906251.  202 s. Show summary
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (red.) (2007). Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax.  ISBN 9788281520141.  205 s.
 • Blandhol, Sverre (2005). Nordisk rettspragmatisme - Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-1359-2.  281 s.
 • Blandhol, Sverre (1999). Juridisk Ideologi - Alf Ross' kritikk av naturretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  162 s. Show summary
 • Blandhol, Sverre; Holtsmark, Hilde & Tønseth, Jan Jacob (red.) (1997). En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17813-8.  204 s.

View all works in Cristin

 • Backer, Inge Lorange & Blandhol, Sverre (2016). Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 193- 195
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Medling och andra former av konflikthantering, av Jan Norman & Lina Öhman. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 260- 264
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Meklerrollen ved mekling i domstolene, av Camilla Bernt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 376- 378
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Parts- og vitneavhør – i straffesaker og sivile saker, 2. utgave, av Nils Erik Lie. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 246- 253
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet og tillförlitlighet, av Sven Å Christianson & Marika Ehrenkrona. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 378- 381
 • Blandhol, Sverre (2012). Hvordan kan advokater bli bedre rådgivere i tvisteløsning?. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  s 47- 48
 • Blandhol, Sverre (2012). Mekling og Rett. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  s 48- 49
 • Blandhol, Sverre (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial.
 • Drozd, Filip; Blandhol, Sverre & Kraft, Pål (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. Show summary
 • Blandhol, Sverre (2011). EU-direktiv legger til rette for økt bruk av mekling. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 30- 31
 • Blandhol, Sverre (2011). Hva kjennetegner dyktige forhandlere?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 26- 28
 • Blandhol, Sverre (2011). Tvisteløsning.
 • Blandhol, Sverre (2010). Etikk i jusstudiet: hvorfor, hva og hvordan.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hindringer for forlik.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvordan vi gjør det vi ikke bør - psykologisk forskning på begrenset moralitet.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvorfor brukes ikke mekling oftere?. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.
 • Blandhol, Sverre (2010). Meklingens filosofi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Blandhol, Sverre (2010). The Emergence of Law and the Pursuit of Glory.
 • Blandhol, Sverre (2010). Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Blandhol, Sverre (2010). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er parter og advokater til å vurdere prosessrisiko, hvorfor går det ofte galt og hva kan gjøres til forbedring?.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Advokater i blindsone - replikk om taushetsplikten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Taushetens grenser - advokaters taushetsplikt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre (2009). Mekling og rettsvitenskapen.
 • Blandhol, Sverre (2008). Filosofisk søppel - Anton Martin Schweigaards kritikk av tysk filosofi.
 • Blandhol, Sverre (2008). Pragmatismens relevans for rettsvitenskap og rettsanvendelse.
 • Blandhol, Sverre (2008). USA og folkeretten.
 • Blandhol, Sverre (2007). Anmeldelse av: Rettsretorikk. En Metodelære av H.P. Graver. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 635- 640
 • Blandhol, Sverre (2002). "Oppdragelse til demokrati - Alf Ross om demokrati og pedagogikk". Show summary
 • Blandhol, Sverre (2001). "Formalisme,pragamatisme, realisme: Teori, metode og grunnlovsforståelse hs Castberg, Knoph og Ross". Show summary
 • Blandhol, Sverre (1999, 01. november). Nordisk prosjektseminar for hovedfagsstudenter, Kungälv 19.11-21.11.99. [Radio].

View all works in Cristin

Published July 1, 2013 2:16 PM - Last modified Apr. 10, 2018 11:10 AM