Sverre Blandhol

Professor
Bilde av Sverre Blandhol
English version of this page
Mobiltelefon 900 37 326
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Forhandlinger, tvisteløsning, mekling, voldgift

 • Kontraktsrett

 • Juridisk metode

 • Etikk, compliance, samfunnsansvar

 • Retorikk og prosedyreteknikk, advokatrett

Blandhol er medlem av forskergruppene i Naturressursrett og Kontraktsrett, og medlem av Europarettsnettverket.

Bakgrunn

Sverre Blandhol har doktorgrad i juss (2004) og mastergrader i idehistorie (1999) og psykologi (2012). Han har et omfattende faglitterært forfatterskap. I tillegg har Blandhol bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler.

 • Førsteamanuensis ved Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo 2013 -

 • Kursleder, mekler og rådgiver i Palatin AS 2013 -

 • Kursleder i eget firma 2007 – 2013

 • Postdoktor ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo 2007 - 2012

 • Advokat i Wiersholm 2003 – 2007

 • Stipendiat ved Institutt for Kulturstudier, Universitetet i Oslo 1999 – 2003

 • Dommerfullmektig i Sandefjord tingrett 1997 – 1999

 • Advokatfullmektig i Vislie, Ødegaard & Kolrud 1995 – 1997

Undervisning

Sverre Blandhol underviser i blant annet kontraktsrett og miljørett.

Blandhol holder også en rekke kurs og foredrag i etikk, forhandlinger, retorikk og konflikthåndtering.

Priser

Revisorforeningens pris for beste artikkel 2012:

"Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt", Revisjon og Regnskap 2012, s. 37-45

 

Emneord: Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Publisert 1. juli 2013 14:13 - Sist endret 11. juni 2020 09:25