Sverre Blandhol

Professor
Bilde av Sverre Blandhol
English version of this page
Mobiltelefon 900 37 326
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Forhandlinger, tvisteløsning, mekling, voldgift

 • Kontraktsrett

 • Juridisk metode

 • Etikk, compliance, samfunnsansvar

 • Retorikk og prosedyreteknikk, advokatrett

Blandhol er medlem av forskergruppene i Naturressursrett og Kontraktsrett, og medlem av Europarettsnettverket.

Bakgrunn

Sverre Blandhol har doktorgrad i juss (2004) og mastergrader i idehistorie (1999) og psykologi (2012). Han har et omfattende faglitterært forfatterskap. I tillegg har Blandhol bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler.

 • Førsteamanuensis ved Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo 2013 -

 • Kursleder, mekler og rådgiver i Palatin AS 2013 -

 • Kursleder i eget firma 2007 – 2013

 • Postdoktor ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo 2007 - 2012

 • Advokat i Wiersholm 2003 – 2007

 • Stipendiat ved Institutt for Kulturstudier, Universitetet i Oslo 1999 – 2003

 • Dommerfullmektig i Sandefjord tingrett 1997 – 1999

 • Advokatfullmektig i Vislie, Ødegaard & Kolrud 1995 – 1997

Undervisning

Sverre Blandhol underviser i blant annet kontraktsrett og miljørett.

Blandhol holder også en rekke kurs og foredrag i etikk, forhandlinger, retorikk og konflikthåndtering.

Priser

Revisorforeningens pris for beste artikkel 2012:

"Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt", Revisjon og Regnskap 2012, s. 37-45

 

Emneord: Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett

Publikasjoner

Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner - Reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Juridisk. 210 s.

Blandhol, Sverre (2012). Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  s 37- 45

Blandhol, Sverre (2011). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er advokater til å bedømme prosessrisiko og hvorfor går det ofte galt?. Lov og rett.  ISSN 0024-6980.  s 596- 617

Blandhol, Sverre (2009). Schweigaards overdrivelser, I: Ola Mestad (red.),  Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  s 205 - 227

Blandhol, Sverre (2006). "The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  s 33-56

Blandhol, Sverre (2005). Nordisk rettspragmatisme - Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-1359-2.  281 s.

Blandhol, Sverre (1999). Juridisk Ideologi - Alf Ross' kritikk av naturretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  162 s.

 • Blandhol, Sverre (2019). Juridisk metode og den nordiske rettspragmatisme, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 24.  s 623 - 638
 • Blandhol, Sverre (2016). Hvordan kan norsk rettsmekling forbedres?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 87 - 97
 • Blandhol, Sverre (2015). Bedre stykkevis og delt, enn fullt og helt? Avtalelovene og den norske rettspragmatisme, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Aftaleloven 100 år.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3321-0.  Kapittel 2.  s 37 - 61
 • Blandhol, Sverre & Mahler, Tobias (2015). Advokaten i fremtiden, I: Sigurd Knudtzon (red.),  Å være advokat.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025230.  Artikkel.  s 24 - 60
 • Blandhol, Sverre; Tøssebro, Henriette N. & Skotheim, Øystein (2015). Innføring i juridisk metode. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  50(6), s 310- 345
 • Blandhol, Sverre (2014). Kritikkens forutsetning : kampen om trykkefriheten 1797-1801, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:1.  s 279 - 316
 • Blandhol, Sverre (2012). Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  s 37- 45
 • Blandhol, Sverre (2012). Vil en tydeligere meklingsmodell føre til bedre mekling?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 195- 219
 • Blandhol, Sverre (2011). Fire problemer på veien mot forlik. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 36- 60
 • Blandhol, Sverre (2011). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er advokater til å bedømme prosessrisiko og hvorfor går det ofte galt?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 596- 617
 • Blandhol, Sverre (2010). Konfliktløsning. Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 16
 • Blandhol, Sverre (2009). Schweigaards overdrivelser, I: Ola Mestad (red.),  Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  s 205 - 227
 • Blandhol, Sverre (2007). "Francis Hagerup om juridisk metode", I: Dag Michalsen & Sverre Blandhol (red.),  Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup.  Unipax.  ISBN 9788281520141.  Kapittel 2.  s 21 - 45
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (2007). Perspektiver på Francis Hagerup, I: Dag Michalsen & Sverre Blandhol (red.),  Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup.  Unipax.  ISBN 9788281520141.  Kapittel 1.  s 9 - 17
 • Blandhol, Sverre (2006). "The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  s 33-56
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Den nordiske rettsvitenskapens retoriske grunnlag”. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (33), s 17- 32
 • Blandhol, Sverre (2005). "Er rettsanvendelsen i EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen vesensforskjellig fra norsk rettskildelære?". Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 316- 327
 • Blandhol, Sverre (2005). "Hva er pragmatisme?". Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 491- 524
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Quentin Skinner og rettsvitenskapshistorie”, I: Dag Michalsen (red.),  Rett, historie, metode.  Institutt for offentlig rett.  ISBN 82-8063-047-3.  Kapittel.  s 37 - 64
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Carl Ussing og den nordiske rettspragmatisme”, I: Arne m fl Fliflet (red.),  Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-0963-3.  Kapittel.  s 37 - 44
 • Blandhol, Sverre (2004). "Pragmatismens aktualitet i rettsvitenskap og rettsanvendelse". Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 365- 391
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Rettspragmatismen i Fredrik Stangs, Ragnar Knophs og Gunnar Astrup Hoels forfatterskap”. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 1-19
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Norsk rettspositivisme?”. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 419- 433
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Om rett og moral”. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 60- 78
 • Blandhol, Sverre (2003). "Retorikk og juss". Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 499- 518
 • Blandhol, Sverre (2002). "Juss og pragmatisme". Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  14(3), s 95- 100 Vis sammendrag
 • Blandhol, Sverre (1999). Efterord: "Forskeren og mennesket - set i eftertiden", I: Isi Foighel; Hans Gammeltoft-Hansen & Henrik Zahle (red.),  Alf Ross 1899-1999 Ret som teknik, kunst og videnskab og andre essays.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København.  ISBN 87-574-0172-1.  s 393 - 407 Vis sammendrag
 • Blandhol, Sverre (1997). ”Severin og det romantiske”, I: Sverre Blandhol; Hilde Holtsmark & Jan Jacob Tønseth (red.),  En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17813-8.  Kapittel.  s 123-139

Se alle arbeider i Cristin

 • Blandhol, Sverre (2014). Konfliktanalyse. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1438-9.  337 s.
 • Blandhol, Sverre (red.) (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42431-9.  256 s.
 • Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42431-9.  256 s.
 • Blandhol, Sverre; Møller, Tor Martin & Wehus, Glenn Øystein (2010). Epiktets håndbok - Om Kunsten å Leve. Vigmostad & Bjørke.  ISBN 9788241906251.  202 s. Vis sammendrag
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (red.) (2007). Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax.  ISBN 9788281520141.  205 s.
 • Blandhol, Sverre (2005). Nordisk rettspragmatisme - Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-1359-2.  281 s.
 • Blandhol, Sverre (1999). Juridisk Ideologi - Alf Ross' kritikk av naturretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  162 s. Vis sammendrag
 • Blandhol, Sverre; Holtsmark, Hilde & Tønseth, Jan Jacob (red.) (1997). En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17813-8.  204 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Köhler-Olsen, Julia & Blandhol, Sverre (2017). Juridisk utredning av ordningen samvær med støttet tilsyn.
 • Backer, Inge Lorange & Blandhol, Sverre (2016). Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 193- 195
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Medling och andra former av konflikthantering, av Jan Norman & Lina Öhman. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 260- 264
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Meklerrollen ved mekling i domstolene, av Camilla Bernt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 376- 378
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Parts- og vitneavhør – i straffesaker og sivile saker, 2. utgave, av Nils Erik Lie. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 246- 253
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet og tillförlitlighet, av Sven Å Christianson & Marika Ehrenkrona. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 378- 381
 • Blandhol, Sverre (2012). Hvordan kan advokater bli bedre rådgivere i tvisteløsning?. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  s 47- 48
 • Blandhol, Sverre (2012). Mekling og Rett. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  s 48- 49
 • Blandhol, Sverre (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial.
 • Drozd, Filip; Blandhol, Sverre & Kraft, Pål (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. Vis sammendrag
 • Blandhol, Sverre (2011). EU-direktiv legger til rette for økt bruk av mekling. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 30- 31
 • Blandhol, Sverre (2011). Hva kjennetegner dyktige forhandlere?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 26- 28
 • Blandhol, Sverre (2011). Tvisteløsning.
 • Blandhol, Sverre (2010). Etikk i jusstudiet: hvorfor, hva og hvordan.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hindringer for forlik.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvordan vi gjør det vi ikke bør - psykologisk forskning på begrenset moralitet.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvorfor brukes ikke mekling oftere?. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.
 • Blandhol, Sverre (2010). Meklingens filosofi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Blandhol, Sverre (2010). The Emergence of Law and the Pursuit of Glory.
 • Blandhol, Sverre (2010). Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Blandhol, Sverre (2010). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er parter og advokater til å vurdere prosessrisiko, hvorfor går det ofte galt og hva kan gjøres til forbedring?.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Advokater i blindsone - replikk om taushetsplikten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Taushetens grenser - advokaters taushetsplikt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre (2009). Mekling og rettsvitenskapen.
 • Blandhol, Sverre (2008). Filosofisk søppel - Anton Martin Schweigaards kritikk av tysk filosofi.
 • Blandhol, Sverre (2008). Pragmatismens relevans for rettsvitenskap og rettsanvendelse.
 • Blandhol, Sverre (2008). USA og folkeretten.
 • Blandhol, Sverre (2007). Anmeldelse av: Rettsretorikk. En Metodelære av H.P. Graver. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 635- 640
 • Blandhol, Sverre (2002). "Oppdragelse til demokrati - Alf Ross om demokrati og pedagogikk". Vis sammendrag
 • Blandhol, Sverre (2001). "Formalisme,pragamatisme, realisme: Teori, metode og grunnlovsforståelse hs Castberg, Knoph og Ross". Vis sammendrag
 • Blandhol, Sverre (1999, 01. november). Nordisk prosjektseminar for hovedfagsstudenter, Kungälv 19.11-21.11.99. [Radio].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2013 14:13 - Sist endret 11. juni 2020 09:25