Synnøve Ugelvik

Associate Professor
Image of Synnøve Ugelvik
Norwegian version of this page
Phone 228529423
Username
Visiting address Domus Bibliotheca
Postal address PB 6706 St. Olavs pl. N-0130 Oslo Norway

Research interests:

Ugelvik's research interests all relate to the state, in various aspects and from different perspectives. The police and policing of citizens and non-citizens, outside, inside and across state borders, have been particularly targeted over the past few years. Also in focus is the state of Norway as international actor in the European context, especially in the area of freedom, security and justice, but also more generally in administrative law. Aspects of (im)migration are also relevant. Continuously investigating the theoretical foundations and ongoing challenges to the state, state control, etc., are similarly important interests.

Teaching:

Criminal law and criminal procedural law.

Background:

Synnøve Ugelvik has previously studied psychology, and jazz. She graduated as cand.jur. (master's degree) from The faculty of law, University of Oslo, in 2006. She achieved her Ph.D. in 2014 from the same place with the thesis "Inside on the Outside: Norway and the EU Police Cooperation." Ugelvik has also worked at the Directorate of Immigration (UDI), as a deputy judge at the Lofoten District Court, as senior researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO) and as public prosecutor at the Office of the Director of Public Prosecutions Norway (Riksadvokaten). She returned to the Faculty of law as Associate Professor in 2016. Ugelvik is elected Deputy Head of the Department of Public and International Law for the period 2018-2022.

 

Tags: Criminal Law, Criminal Procedural Law, Sociology of Law, European Law, Constitutional Law, Legal theory

Publications

 • Ugelvik, Synnøve (2022). Ufrivillig seksuell omgang med seg selv: Kritikk av lovgivning og rettsanvendelse vedrørende seksuallovbrudd begått via Internett. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 173(3), p. 9–37.
 • Ugelvik, Synnøve (2022). Å få noen til å utføre handlinger med seg selv som svarer til seksuell omgang: En empirisk og rettsdogmatisk undersøkelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 135(2-3), p. 222–288. doi: 10.18261/tfr.135.2-3.2.
 • Ugelvik, Synnøve; Borgan , Hedda Larsen & Dalaker, Andreas (2021). Country Report Norway. In Böse, Martin; Bröcker, Maria & Schneider, Anne (Ed.), Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings. Springer. ISSN 978-3-030-55795-9. p. 229–270.
 • Halnes, Yasmine & Ugelvik, Synnøve (2019). Privat provokasjon: Strafferettslige og straffeprosessuelle konsekvenser av privatpersoners utfordrende etterforskingsvirksomhet. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 19(3), p. 258–287. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-03-02.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Law Enforcement Without a State. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. p. 229–244. Full text in Research Archive
 • Ugelvik, Synnøve (2016). "Policing High-Trust Societies: Five Pieces to the Puzzle". Nordisk politiforskning. ISSN 1894-8693. 3(2), p. 97–110. doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-02-03.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Justifications and State Actions: EU Police Cooperations, Schengen Borders and Norwegian Sovereignty. European Journal of Policing Studies. ISSN 2034-760X. 3(2), p. 135–149.
 • Ugelvik, Synnøve & Ugelvik, Thomas (2013). Immigration control in Ultima Thule: Detention and exclusion, Norwegian style. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 10(6), p. 709–724. doi: 10.1177/1477370813495127.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). En utdatert politilov? Om forholdet mellom ”person”, ”borger”, ”samfunn” og ”stat” i Norge etter Schengen. In Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Ed.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324. p. 193–209.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). Mot et harmonisk Europa? : Om utviklingen av den strafferettslige kontrollen i EU, og hvordan denne kan føre til et mindre likeverdig fellesskap. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 136(1), p. 36–54.
 • Ugelvik, Synnøve & Hudson, Barbara (2012). Introduction, Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. ISSN 978-0415687270. p. 1–21.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). States of security: How the Lisbon Treaty changes areas of freedom, security and justice, Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. ISSN 978-0415687270. p. 216–234.
 • Ugelvik, Synnøve (2008). Prosesser. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 36(1), p. 44–62.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Ugelvik, Synnøve (2021). Økokrim anker frifinnelse av tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen til Høyesterett. [Newspaper]. Dagens næringsliv.
 • Ugelvik, Synnøve (2020). Om endring av straffenivået. [Radio]. NRK Dax18.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Police cooperation between Ireland and the UK after Brexit: Norwegian perspectives.
 • Frøberg, Thomas & Ugelvik, Synnøve (2019). Utenlandske bevis som kan være innhentet ved bruk av tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling: Når er bevisavskjæring påkrevd av hensyn til EMK art. 6? Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205530096. p. 211–225.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Norsk suverenitet under politisamarbeid i EU-regi.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). "Umulig å tolke.". [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Om jurybehandling i Eirik Jensen-saken. [Radio]. P4 Lyden av Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Intervju om Eirik Jensen-saken. [TV]. TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Politiarbeid i grenseland? Om privates handlingsprovokasjon og litt om tillit til politiet.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Midtsidejuristen: Synnøve Ugelvik - førsteamanuensis, vokalist og reinsdyrjeger. [Journal]. Stud. Jur..
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Geir Heivoll: Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 18(3), p. 251–258. doi: 10.18261.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Juryordningen . [Radio]. NRK P2 Ytring.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Om juryordning og Jensen-saken. [Radio]. Radio Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Independence for prosecutors as taught in criminal procedure Law.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Krossfesta Listhaug henta av studentar midt på natta. [Newspaper]. Bergens tidende.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Mann frikjent i drapssak - holdes fortsatt varetektsfengslet. [Internet]. Nettavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Justisministeren vil ikke svare på svekket tillit. [Newspaper]. Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Å skyte på bevegelig blink: Den dynamiske staten som utfordring for offentligrettslige forskere .
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Her beordrer politiet nazistene til å stoppe - men blir skjøvet vekk. [Newspaper]. Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Å frata pass som straff. [Radio]. P2 Studio 2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Anken i Breiviksaken. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Breiviks ankerettssak er i gang. [TV]. God morgen Norge TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Jensen må kjempe for troverdigheten. [Newspaper]. Dagsavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2016). - Mulla Krekar kan få komme tilbake til Norge. [Internet]. ABCnyheter.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Doktorandenes tale .
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “What to worry about: Comparing concerns in Norwegian police reform policy documents from the early 20th and 21st century.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “Schengenavtalens tyveårsjubileum“. Norgesglasset NRK P1. [Radio]. Norgesglasset NRK P1.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “Europeiske politisamarbeidsinstrument: Felles etterforskingsteam og felles politioperasjoner.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “Norsk politi og EUs grenseoverskridende samarbeid: Historiske aspekter.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “What is national sovereignty in Europe’s area of criminal justice?”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). EU policing in a non-EU country: Norway as a ‘Nordic police model’ example.
 • Egge, Julie Haugen & Ugelvik, Synnøve (2014). Siktet kvinne går fri - Vibeches mor er sjokkert. [Internet]. NRK.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). The sovereign state securing citizens: Norway as an insider and outsider in the EU police cooperation.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Innenfor eller utenfor? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. p. 32–33.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Justisdepartementets instruks i strid med EØS-reglene? [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Om harmoniseringsbegrepet i EU i et musikkteoretisk perspektiv.
 • Ugelvik, Synnøve & Foss, Arild S. (2012). Open borders - closed Europe. [Internet]. Science Nordic.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). Økt mistenkeliggjøring og kontroll også i Norge. [Internet]. www.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). A Europe in harmony? Music theory in play at the challenges for EU of harmonisation, unity and crime control.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problems of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Research challenges in comparing European security policies and strategies.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Kommunal politijeneste. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Hvem vet best? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Constitutionalism and Rule of Law after the Lisbon treaty.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). An outdated police act.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problem of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). The Lisbon Treaty and the State in the Area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Politisamarbeid i EU etter Lisboatraktaten:Fundamentale rettigheter, rettsstat og legitimitet i et område for frihet, sikkerhet og rettferdighet.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Schengenavtalens utvikling og konsekvenser for Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). On police cooperation in the risk society - influencing the development.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). The Lisbon Treaty and Rule of Law in the European area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). (Et større antall særdeles) alvorlige straffbare handlinger: fire ord som forsvant i den nye SIS-loven. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society: on international border crossing police cooperation in the Schengen area.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Politisamarbeid i risikosamfunnet.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Prüm og SIS II - Utviklingen av det europeiske politisamarbeidet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar & Ugelvik, Synnøve (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. Norges Offentlige Utredninger.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Når vil det være straffbart å ta og/eller publisere bilder og film fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler? Betenkning publisert i NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen, s. 222-265. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-1401-8.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). Inside on the Outside: Norway and Police Cooperation in the EU. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Jan. 5, 2009 2:01 PM - Last modified Aug. 26, 2022 10:49 AM