Synnøve Ugelvik

Førsteamanuensis
Bilde av Synnøve Ugelvik
English version of this page
Telefon 22 85 94 23
Mobiltelefon 926 17 221
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Forskningsinteresser:

Ugelviks forskningsinteresser relateres alle til staten som forskningsobjekt, men på forskjellige måter og nivåer. Hovedaktøren i interessefeltet er politiet, og hennes forskningsinteresse sirkler særlig rundt politiets kontroll med borgerne, samt effekten av denne kontrollen. Videre rettes fokus på staten Norge i internasjonal sammenheng. Relasjonen til EU og internasjonal innflytelse på norsk styringsmakt ligger naturlig midt i forskningsfeltet, der utlendingsrett også er en viktig del. De underliggende rettsteoretiske problemstillinger gir grunnleggende inngangsperspektiver, så også menneskerettighetsfeltet.

Bakgrunn:

Synnøve Ugelvik er fra Bergen, og har tidligere studert psykologi (UiB) og jazz-sang (Conservatorium van Amsterdam). Hun ble cand.jur. ved Det juridiske fakultet, UiO, i 2006. I 2014 fikk hun Ph.D. samme sted med avhandlingen "Inside on the Outside: Norway and the EU Police Cooperation." Ugelvik har tidligere arbeidet blant annet i UDI, som dommerfullmektig ved Lofoten tingrett, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) og som konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Ugelvik begynte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i 2016. Hun er valgt som nestleder for instituttet for perioden 2018-2022.
 
Undervisning:
 
Fagansvarlig for JUROFF1500 Strafferett

Fagansvarlig sammen med Anders Løvlie i straffeprosess (JUS4211).

Veileder masteroppgaver i disse og tilgrensende emner.

Foreleser i KRIM1300 Sosial kontroll

Foreleser i KRIM4952 A criminology of globalization

Verv:

Nestleder for Institutt for offentlig rett

Personlig vara for leder Jon T. Johnsen i NMBUs klagenemnd

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi

Publikasjoner

 • Ugelvik, Synnøve; Borgan, Hedda Larsen & Dalaker, Andreas (2021). Country Report Norway, In Martin Böse; Maria Bröcker & Anne Schneider (ed.),  Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-030-55795-9.  Chapter 7.  s 229 - 270
 • Halnes, Yasmine & Ugelvik, Synnøve (2019). Privat provokasjon: Strafferettslige og straffeprosessuelle konsekvenser av privatpersoners utfordrende etterforskingsvirksomhet. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  19(3), s 258- 287 . doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-03-02
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Law Enforcement Without a State. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  s 229- 244 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ugelvik, Synnøve (2016). "Policing High-Trust Societies: Five Pieces to the Puzzle". Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(2), s 97- 110 . doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-02-03
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Justifications and State Actions: EU Police Cooperations, Schengen Borders and Norwegian Sovereignty. European Journal of Policing Studies.  ISSN 2034-760X.  3(2), s 135- 149
 • Ugelvik, Synnøve (2013). En utdatert politilov? Om forholdet mellom ”person”, ”borger”, ”samfunn” og ”stat” i Norge etter Schengen, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  Kapittel.  s 193 - 209
 • Ugelvik, Synnøve & Ugelvik, Thomas (2013). Immigration control in Ultima Thule: Detention and exclusion, Norwegian style. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  10(6), s 709- 724 . doi: 10.1177/1477370813495127
 • Ugelvik, Synnøve (2012). Mot et harmonisk Europa? : Om utviklingen av den strafferettslige kontrollen i EU, og hvordan denne kan føre til et mindre likeverdig fellesskap. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  136(1), s 36- 54
 • Ugelvik, Synnøve (2012). States of security: How the Lisbon Treaty changes areas of freedom, security and justice, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.  Chapter 13.  s 216 - 234
 • Ugelvik, Synnøve & Hudson, Barbara (2012). Introduction, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Ugelvik, Synnøve (2008). Prosesser. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  36(1), s 44- 62

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugelvik, Synnøve (2020, 25. august). Om endring av straffenivået. [Radio].  NRK Dax18.
 • Frøberg, Thomas & Ugelvik, Synnøve (2019). Utenlandske bevis som kan være innhentet ved bruk av tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling: Når er bevisavskjæring påkrevd av hensyn til EMK art. 6?, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  s 211 - 225
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar & Ugelvik, Synnøve (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen..
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Intervju om Eirik Jensen-saken. [TV].  TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Norsk suverenitet under politisamarbeid i EU-regi.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Når vil det være straffbart å ta og/eller publisere bilder og film fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler? Betenkning publisert i NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen, s. 222-265.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Om jurybehandling i Eirik Jensen-saken. [Radio].  P4 Lyden av Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Police cooperation between Ireland and the UK after Brexit: Norwegian perspectives.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 27. januar). "Umulig å tolke.".  Aftenposten.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Geir Heivoll: Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(3), s 251- 258 . doi: 10.18261
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Independence for prosecutors as taught in criminal procedure Law..
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 26. august). Juryordningen. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 07. april). Krossfesta Listhaug henta av studentar midt på natta.  Bergens tidende.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 11. februar). Mann frikjent i drapssak - holdes fortsatt varetektsfengslet. [Internett].  Nettavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 15. oktober). Midtsidejuristen: Synnøve Ugelvik - førsteamanuensis, vokalist og reinsdyrjeger. [Tidsskrift].  Stud. Jur..
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 21. august). Om juryordning og Jensen-saken. [Radio].  Radio Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Politiarbeid i grenseland? Om privates handlingsprovokasjon og litt om tillit til politiet.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 17. januar). Anken i Breiviksaken. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 10. januar). Breiviks ankerettssak er i gang. [TV].  God morgen Norge TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 26. september). Her beordrer politiet nazistene til å stoppe - men blir skjøvet vekk.  Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 08. januar). Jensen må kjempe for troverdigheten.  Dagsavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 28. september). Justisministeren vil ikke svare på svekket tillit.  Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 30. mai). Å frata pass som straff. [Radio].  P2 Studio 2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Å skyte på bevegelig blink: Den dynamiske staten som utfordring for offentligrettslige forskere.
 • Ugelvik, Synnøve (2016, 23. november). - Mulla Krekar kan få komme tilbake til Norge. [Internett].  ABCnyheter.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Doktorandenes tale.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “Europeiske politisamarbeidsinstrument: Felles etterforskingsteam og felles politioperasjoner.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2015, 26. mars). “Schengenavtalens tyveårsjubileum“. Norgesglasset NRK P1.. [Radio].  Norgesglasset NRK P1.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “What to worry about: Comparing concerns in Norwegian police reform policy documents from the early 20th and 21st century.”.
 • Egge, Julie Haugen & Ugelvik, Synnøve (2014, 22. august). Siktet kvinne går fri - Vibeches mor er sjokkert. [Internett].  NRK.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). EU policing in a non-EU country: Norway as a ‘Nordic police model’ example.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). Inside on the Outside: Norway and Police Cooperation in the EU.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “Norsk politi og EUs grenseoverskridende samarbeid: Historiske aspekter.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “What is national sovereignty in Europe’s area of criminal justice?”.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Innenfor eller utenfor?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 32- 33
 • Ugelvik, Synnøve (2013, 11. mai). Justisdepartementets instruks i strid med EØS-reglene?. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Om harmoniseringsbegrepet i EU i et musikkteoretisk perspektiv.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). The sovereign state securing citizens: Norway as an insider and outsider in the EU police cooperation.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). A Europe in harmony? Music theory in play at the challenges for EU of harmonisation, unity and crime control.
 • Ugelvik, Synnøve (2012, 12. juni). Økt mistenkeliggjøring og kontroll også i Norge. [Internett].  www.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve & Foss, Arild S. (2012, 12. juli). Open borders - closed Europe. [Internett].  Science Nordic.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). An outdated police act.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Constitutionalism and Rule of Law after the Lisbon treaty.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Hvem vet best?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Kommunal politijeneste. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 73
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problem of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problems of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Research challenges in comparing European security policies and strategies.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). The Lisbon Treaty and the State in the Area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). On police cooperation in the risk society - influencing the development.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Politisamarbeid i EU etter Lisboatraktaten:Fundamentale rettigheter, rettsstat og legitimitet i et område for frihet, sikkerhet og rettferdighet.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Schengenavtalens utvikling og konsekvenser for Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). The Lisbon Treaty and Rule of Law in the European area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). (Et større antall særdeles) alvorlige straffbare handlinger: fire ord som forsvant i den nye SIS-loven. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society: on international border crossing police cooperation in the Schengen area.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Politisamarbeid i risikosamfunnet.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Prüm og SIS II - Utviklingen av det europeiske politisamarbeidet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2009 14:01 - Sist endret 14. apr. 2020 09:02

Prosjekter