Synnøve Ugelvik

Førsteamanuensis
Bilde av Synnøve Ugelvik
English version of this page
Telefon 22 85 94 23
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Forskningsinteresser:

Ugelviks forskningsinteresser relateres alle til staten som forskningsobjekt, men på forskjellige måter og nivåer. Hovedaktøren i interessefeltet er politiet, og hennes forskningsinteresse sirkler særlig rundt politiets kontroll med borgerne, samt effekten av denne kontrollen. Videre rettes fokus på staten Norge i internasjonal sammenheng. Relasjonen til EU og internasjonal innflytelse på norsk styringsmakt ligger naturlig midt i forskningsfeltet, der utlendingsrett også er en viktig del. De underliggende rettsteoretiske problemstillinger gir grunnleggende inngangsperspektiver, så også menneskerettighetsfeltet.

Bakgrunn:

Synnøve Ugelvik er fra Bergen, og har tidligere studert psykologi (UiB) og jazz-sang (Conservatorium van Amsterdam). Hun ble cand.jur. ved Det juridiske fakultet, UiO, i 2006. I 2014 fikk hun Ph.D. samme sted med avhandlingen "Inside on the Outside: Norway and the EU Police Cooperation." Ugelvik har tidligere arbeidet blant annet i UDI, som dommerfullmektig ved Lofoten tingrett, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) og som konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Ugelvik begynte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i 2016. Hun er valgt som nestleder for instituttet for perioden 2018-2022.
 
Undervisning:
 
Fagansvarlig for JUROFF1500 Strafferett

Fagansvarlig sammen med Anders Løvlie i straffeprosess (JUS4211).

Veileder masteroppgaver i disse og tilgrensende emner.

Foreleser i KRIM1300 Sosial kontroll

Foreleser i KRIM4952 A criminology of globalization

Verv:

Nestleder for Institutt for offentlig rett

Personlig vara for leder Jon T. Johnsen i NMBUs klagenemnd

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi

Publikasjoner

 • Ugelvik, Synnøve; Borgan, Hedda Larsen & Dalaker, Andreas (2021). Country Report Norway, In Martin Böse; Maria Bröcker & Anne Schneider (ed.),  Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-030-55795-9.  Chapter 7.  s 229 - 270
 • Halnes, Yasmine & Ugelvik, Synnøve (2019). Privat provokasjon: Strafferettslige og straffeprosessuelle konsekvenser av privatpersoners utfordrende etterforskingsvirksomhet. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  19(3), s 258- 287 . doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-03-02
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Law Enforcement Without a State. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  s 229- 244 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ugelvik, Synnøve (2016). "Policing High-Trust Societies: Five Pieces to the Puzzle". Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(2), s 97- 110 . doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-02-03
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Justifications and State Actions: EU Police Cooperations, Schengen Borders and Norwegian Sovereignty. European Journal of Policing Studies.  ISSN 2034-760X.  3(2), s 135- 149
 • Ugelvik, Synnøve (2013). En utdatert politilov? Om forholdet mellom ”person”, ”borger”, ”samfunn” og ”stat” i Norge etter Schengen, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  Kapittel.  s 193 - 209
 • Ugelvik, Synnøve & Ugelvik, Thomas (2013). Immigration control in Ultima Thule: Detention and exclusion, Norwegian style. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  10(6), s 709- 724 . doi: 10.1177/1477370813495127
 • Ugelvik, Synnøve (2012). Mot et harmonisk Europa? : Om utviklingen av den strafferettslige kontrollen i EU, og hvordan denne kan føre til et mindre likeverdig fellesskap. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  136(1), s 36- 54
 • Ugelvik, Synnøve (2012). States of security: How the Lisbon Treaty changes areas of freedom, security and justice, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.  Chapter 13.  s 216 - 234
 • Ugelvik, Synnøve & Hudson, Barbara (2012). Introduction, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Ugelvik, Synnøve (2008). Prosesser. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  36(1), s 44- 62

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugelvik, Synnøve (2021, 30. april). Kristin Lund: - Dersom jeg har mottatt utbetalinger jeg ikke har krav på, vil jeg selvsagt betale tilbake. [Internett].  Forsvarets forum.
 • Ugelvik, Synnøve (2021, 19. mai). Økokrim anker frifinnelse av tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen til Høyesterett.  Dagens næringsliv.
 • Ugelvik, Synnøve (2020, 25. august). Om endring av straffenivået. [Radio].  NRK Dax18.
 • Frøberg, Thomas & Ugelvik, Synnøve (2019). Utenlandske bevis som kan være innhentet ved bruk av tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling: Når er bevisavskjæring påkrevd av hensyn til EMK art. 6?, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  s 211 - 225
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar & Ugelvik, Synnøve (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen..
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Intervju om Eirik Jensen-saken. [TV].  TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Norsk suverenitet under politisamarbeid i EU-regi.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Når vil det være straffbart å ta og/eller publisere bilder og film fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler? Betenkning publisert i NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen, s. 222-265.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 26. januar). Om jurybehandling i Eirik Jensen-saken. [Radio].  P4 Lyden av Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Police cooperation between Ireland and the UK after Brexit: Norwegian perspectives.
 • Ugelvik, Synnøve (2019, 27. januar). "Umulig å tolke.".  Aftenposten.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Geir Heivoll: Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(3), s 251- 258 . doi: 10.18261
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Independence for prosecutors as taught in criminal procedure Law..
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 26. august). Juryordningen. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 07. april). Krossfesta Listhaug henta av studentar midt på natta.  Bergens tidende.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 11. februar). Mann frikjent i drapssak - holdes fortsatt varetektsfengslet. [Internett].  Nettavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 15. oktober). Midtsidejuristen: Synnøve Ugelvik - førsteamanuensis, vokalist og reinsdyrjeger. [Tidsskrift].  Stud. Jur..
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 21. august). Om juryordning og Jensen-saken. [Radio].  Radio Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Politiarbeid i grenseland? Om privates handlingsprovokasjon og litt om tillit til politiet.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 17. januar). Anken i Breiviksaken. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 10. januar). Breiviks ankerettssak er i gang. [TV].  God morgen Norge TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 26. september). Her beordrer politiet nazistene til å stoppe - men blir skjøvet vekk.  Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 08. januar). Jensen må kjempe for troverdigheten.  Dagsavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 28. september). Justisministeren vil ikke svare på svekket tillit.  Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 30. mai). Å frata pass som straff. [Radio].  P2 Studio 2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Å skyte på bevegelig blink: Den dynamiske staten som utfordring for offentligrettslige forskere.
 • Ugelvik, Synnøve (2016, 23. november). - Mulla Krekar kan få komme tilbake til Norge. [Internett].  ABCnyheter.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Doktorandenes tale.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “Europeiske politisamarbeidsinstrument: Felles etterforskingsteam og felles politioperasjoner.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2015, 26. mars). “Schengenavtalens tyveårsjubileum“. Norgesglasset NRK P1.. [Radio].  Norgesglasset NRK P1.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “What to worry about: Comparing concerns in Norwegian police reform policy documents from the early 20th and 21st century.”.
 • Egge, Julie Haugen & Ugelvik, Synnøve (2014, 22. august). Siktet kvinne går fri - Vibeches mor er sjokkert. [Internett].  NRK.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). EU policing in a non-EU country: Norway as a ‘Nordic police model’ example.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). Inside on the Outside: Norway and Police Cooperation in the EU.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “Norsk politi og EUs grenseoverskridende samarbeid: Historiske aspekter.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “What is national sovereignty in Europe’s area of criminal justice?”.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Innenfor eller utenfor?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 32- 33
 • Ugelvik, Synnøve (2013, 11. mai). Justisdepartementets instruks i strid med EØS-reglene?. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Om harmoniseringsbegrepet i EU i et musikkteoretisk perspektiv.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). The sovereign state securing citizens: Norway as an insider and outsider in the EU police cooperation.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). A Europe in harmony? Music theory in play at the challenges for EU of harmonisation, unity and crime control.
 • Ugelvik, Synnøve (2012, 12. juni). Økt mistenkeliggjøring og kontroll også i Norge. [Internett].  www.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve & Foss, Arild S. (2012, 12. juli). Open borders - closed Europe. [Internett].  Science Nordic.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). An outdated police act.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Constitutionalism and Rule of Law after the Lisbon treaty.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Hvem vet best?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Kommunal politijeneste. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 73
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problem of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problems of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Research challenges in comparing European security policies and strategies.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). The Lisbon Treaty and the State in the Area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). On police cooperation in the risk society - influencing the development.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Politisamarbeid i EU etter Lisboatraktaten:Fundamentale rettigheter, rettsstat og legitimitet i et område for frihet, sikkerhet og rettferdighet.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Schengenavtalens utvikling og konsekvenser for Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). The Lisbon Treaty and Rule of Law in the European area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). (Et større antall særdeles) alvorlige straffbare handlinger: fire ord som forsvant i den nye SIS-loven. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society: on international border crossing police cooperation in the Schengen area.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Politisamarbeid i risikosamfunnet.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Prüm og SIS II - Utviklingen av det europeiske politisamarbeidet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2009 14:01 - Sist endret 19. mai 2021 16:57

Prosjekter