Synnøve Ugelvik

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Synnøve Ugelvik
English version of this page
Telefon +47 22859423
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Forskningsinteresser:

Ugelviks forskningsinteresser relateres alle til staten som forskningsobjekt, men på forskjellige måter og nivåer. Hovedaktøren i interessefeltet er politiet, og hennes forskningsinteresse sirkler særlig rundt politiets kontroll med borgerne, samt effekten av denne kontrollen. Videre rettes fokus på staten Norge i internasjonal sammenheng. Relasjonen til EU og internasjonal innflytelse på norsk styringsmakt ligger naturlig midt i forskningsfeltet, der utlendingsrett også er en viktig del. De underliggende rettsteoretiske problemstillinger gir grunnleggende inngangsperspektiver, så også menneskerettighetsfeltet.

Bakgrunn:

Synnøve Ugelvik er fra Bergen, og har tidligere studert psykologi (UiB) og jazz-sang (Conservatorium van Amsterdam). Hun ble cand.jur. ved Det juridiske fakultet, UiO, i 2006. I 2014 fikk hun Ph.D. samme sted med avhandlingen "Inside on the Outside: Norway and the EU Police Cooperation." Ugelvik har tidligere arbeidet blant annet i UDI, som dommerfullmektig ved Lofoten tingrett, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) og som konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Ugelvik begynte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i 2016. Hun var nestleder for instituttet for perioden 2018-2021.
 
Undervisning:
 

Fagansvarlig for straffeprosess (JUS4211).

Veileder masteroppgaver i disse og tilgrensende emner.

Foreleser i KRIM1300 Sosial kontroll

Foreleser i KRIM4952 A criminology of globalization

 

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi

Publikasjoner

 • Ugelvik, Synnøve (2022). Ufrivillig seksuell omgang med seg selv: Kritikk av lovgivning og rettsanvendelse vedrørende seksuallovbrudd begått via Internett. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 173(3), s. 9–37.
 • Ugelvik, Synnøve (2022). Å få noen til å utføre handlinger med seg selv som svarer til seksuell omgang: En empirisk og rettsdogmatisk undersøkelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 135(2-3), s. 222–288. doi: 10.18261/tfr.135.2-3.2.
 • Ugelvik, Synnøve; Borgan , Hedda Larsen & Dalaker, Andreas (2021). Country Report Norway. I Böse, Martin; Bröcker, Maria & Schneider, Anne (Red.), Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings. Springer. ISSN 978-3-030-55795-9. s. 229–270.
 • Halnes, Yasmine & Ugelvik, Synnøve (2019). Privat provokasjon: Strafferettslige og straffeprosessuelle konsekvenser av privatpersoners utfordrende etterforskingsvirksomhet. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 19(3), s. 258–287. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-03-02.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Law Enforcement Without a State. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. s. 229–244. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ugelvik, Synnøve (2016). "Policing High-Trust Societies: Five Pieces to the Puzzle". Nordisk politiforskning. ISSN 1894-8693. 3(2), s. 97–110. doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-02-03.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Justifications and State Actions: EU Police Cooperations, Schengen Borders and Norwegian Sovereignty. European Journal of Policing Studies. ISSN 2034-760X. 3(2), s. 135–149.
 • Ugelvik, Synnøve & Ugelvik, Thomas (2013). Immigration control in Ultima Thule: Detention and exclusion, Norwegian style. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 10(6), s. 709–724. doi: 10.1177/1477370813495127.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). En utdatert politilov? Om forholdet mellom ”person”, ”borger”, ”samfunn” og ”stat” i Norge etter Schengen. I Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324. s. 193–209.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). Mot et harmonisk Europa? : Om utviklingen av den strafferettslige kontrollen i EU, og hvordan denne kan føre til et mindre likeverdig fellesskap. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 136(1), s. 36–54.
 • Ugelvik, Synnøve & Hudson, Barbara (2012). Introduction, Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. ISSN 978-0415687270. s. 1–21.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). States of security: How the Lisbon Treaty changes areas of freedom, security and justice, Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. ISSN 978-0415687270. s. 216–234.
 • Ugelvik, Synnøve (2008). Prosesser. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 36(1), s. 44–62.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugelvik, Synnøve (2021). Økokrim anker frifinnelse av tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen til Høyesterett. [Avis]. Dagens næringsliv.
 • Ugelvik, Synnøve (2020). Om endring av straffenivået. [Radio]. NRK Dax18.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Police cooperation between Ireland and the UK after Brexit: Norwegian perspectives.
 • Frøberg, Thomas & Ugelvik, Synnøve (2019). Utenlandske bevis som kan være innhentet ved bruk av tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling: Når er bevisavskjæring påkrevd av hensyn til EMK art. 6? Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205530096. s. 211–225.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Norsk suverenitet under politisamarbeid i EU-regi.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). "Umulig å tolke.". [Avis]. Aftenposten.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Om jurybehandling i Eirik Jensen-saken. [Radio]. P4 Lyden av Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Intervju om Eirik Jensen-saken. [TV]. TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Politiarbeid i grenseland? Om privates handlingsprovokasjon og litt om tillit til politiet.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Midtsidejuristen: Synnøve Ugelvik - førsteamanuensis, vokalist og reinsdyrjeger. [Tidsskrift]. Stud. Jur..
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Geir Heivoll: Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 18(3), s. 251–258. doi: 10.18261.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Juryordningen . [Radio]. NRK P2 Ytring.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Om juryordning og Jensen-saken. [Radio]. Radio Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Independence for prosecutors as taught in criminal procedure Law.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Krossfesta Listhaug henta av studentar midt på natta. [Avis]. Bergens tidende.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Mann frikjent i drapssak - holdes fortsatt varetektsfengslet. [Internett]. Nettavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Justisministeren vil ikke svare på svekket tillit. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Å skyte på bevegelig blink: Den dynamiske staten som utfordring for offentligrettslige forskere .
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Her beordrer politiet nazistene til å stoppe - men blir skjøvet vekk. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Å frata pass som straff. [Radio]. P2 Studio 2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Anken i Breiviksaken. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Breiviks ankerettssak er i gang. [TV]. God morgen Norge TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Jensen må kjempe for troverdigheten. [Avis]. Dagsavisen.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2016). - Mulla Krekar kan få komme tilbake til Norge. [Internett]. ABCnyheter.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). Doktorandenes tale .
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “What to worry about: Comparing concerns in Norwegian police reform policy documents from the early 20th and 21st century.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “Schengenavtalens tyveårsjubileum“. Norgesglasset NRK P1. [Radio]. Norgesglasset NRK P1.
 • Ugelvik, Synnøve (2015). “Europeiske politisamarbeidsinstrument: Felles etterforskingsteam og felles politioperasjoner.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “Norsk politi og EUs grenseoverskridende samarbeid: Historiske aspekter.”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). “What is national sovereignty in Europe’s area of criminal justice?”.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). EU policing in a non-EU country: Norway as a ‘Nordic police model’ example.
 • Egge, Julie Haugen & Ugelvik, Synnøve (2014). Siktet kvinne går fri - Vibeches mor er sjokkert. [Internett]. NRK.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). The sovereign state securing citizens: Norway as an insider and outsider in the EU police cooperation.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Innenfor eller utenfor? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. s. 32–33.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Justisdepartementets instruks i strid med EØS-reglene? [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Ugelvik, Synnøve (2013). Om harmoniseringsbegrepet i EU i et musikkteoretisk perspektiv.
 • Ugelvik, Synnøve & Foss, Arild S. (2012). Open borders - closed Europe. [Internett]. Science Nordic.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). Økt mistenkeliggjøring og kontroll også i Norge. [Internett]. www.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2012). A Europe in harmony? Music theory in play at the challenges for EU of harmonisation, unity and crime control.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problems of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Research challenges in comparing European security policies and strategies.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Kommunal politijeneste. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Hvem vet best? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Constitutionalism and Rule of Law after the Lisbon treaty.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). An outdated police act.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). Power, Purpose, Paradox: The State and the Problem of Policing Across Blurred Boundaries.
 • Ugelvik, Synnøve (2011). The Lisbon Treaty and the State in the Area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Politisamarbeid i EU etter Lisboatraktaten:Fundamentale rettigheter, rettsstat og legitimitet i et område for frihet, sikkerhet og rettferdighet.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). Schengenavtalens utvikling og konsekvenser for Norge.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). On police cooperation in the risk society - influencing the development.
 • Ugelvik, Synnøve (2010). The Lisbon Treaty and Rule of Law in the European area of Freedom, Security and Justice.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). (Et større antall særdeles) alvorlige straffbare handlinger: fire ord som forsvant i den nye SIS-loven. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society: on international border crossing police cooperation in the Schengen area.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Police cooperation in the risk society.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Politisamarbeid i risikosamfunnet.
 • Ugelvik, Synnøve (2009). Prüm og SIS II - Utviklingen av det europeiske politisamarbeidet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar & Ugelvik, Synnøve (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. Norges Offentlige Utredninger.
 • Ugelvik, Synnøve (2019). Når vil det være straffbart å ta og/eller publisere bilder og film fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler? Betenkning publisert i NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen, s. 222-265. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-1401-8.
 • Ugelvik, Synnøve (2014). Inside on the Outside: Norway and Police Cooperation in the EU. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2009 14:01 - Sist endret 26. aug. 2022 10:46

Prosjekter