Synnøve Ugelvik

Førsteamanuensis
Bilde av Synnøve Ugelvik
English version of this page
Telefon I permisjon til juni 2022
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Ugelvik er i permisjon fra 24.08.2021 til 1. juni 2022.

Forskningsinteresser:

Ugelviks forskningsinteresser relateres alle til staten som forskningsobjekt, men på forskjellige måter og nivåer. Hovedaktøren i interessefeltet er politiet, og hennes forskningsinteresse sirkler særlig rundt politiets kontroll med borgerne, samt effekten av denne kontrollen. Videre rettes fokus på staten Norge i internasjonal sammenheng. Relasjonen til EU og internasjonal innflytelse på norsk styringsmakt ligger naturlig midt i forskningsfeltet, der utlendingsrett også er en viktig del. De underliggende rettsteoretiske problemstillinger gir grunnleggende inngangsperspektiver, så også menneskerettighetsfeltet.

Bakgrunn:

Synnøve Ugelvik er fra Bergen, og har tidligere studert psykologi (UiB) og jazz-sang (Conservatorium van Amsterdam). Hun ble cand.jur. ved Det juridiske fakultet, UiO, i 2006. I 2014 fikk hun Ph.D. samme sted med avhandlingen "Inside on the Outside: Norway and the EU Police Cooperation." Ugelvik har tidligere arbeidet blant annet i UDI, som dommerfullmektig ved Lofoten tingrett, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) og som konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Ugelvik begynte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i 2016. Hun er valgt som nestleder for instituttet for perioden 2018-2022.
 
Undervisning:
 
Fagansvarlig for JUROFF1500 Strafferett

Fagansvarlig sammen med Anders Løvlie i straffeprosess (JUS4211).

Veileder masteroppgaver i disse og tilgrensende emner.

Foreleser i KRIM1300 Sosial kontroll

Foreleser i KRIM4952 A criminology of globalization

Verv:

Nestleder for Institutt for offentlig rett

Personlig vara for leder Jon T. Johnsen i NMBUs klagenemnd

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi
Publisert 5. jan. 2009 14:01 - Sist endret 22. sep. 2021 10:42

Prosjekter