Disputas: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll

Olav Haugen Moen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll

Olav Haugen Moen

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Mads Andenæs, Universitetet i Oslo

Professor Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen

Professor Bettina Lemann Kristiansen, Aarhus Universitet

Leder av disputas

Instituttleder Inger Johanne Sand

Veiledere

Professor Alf Petter Høgberg 
Professor Christoffer Eriksen
Professor emeritus  Erik Boe

 

Publisert 18. okt. 2018 15:29 - Sist endret 18. okt. 2018 15:55