Kontakt Institutt for offentlig rett

Kontakt instituttet

Opningstid: kl. 09.00-15.00 alle kvardagar (mandag-fredag).

ior-resep@jus.uio.no

22 85 94 21

Pressehenvendelser

Øyvind Henden

oyvind.henden@jus.uio.no

976 00 690

Besøksadresse

Domus Bibliotheca
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Domus Juridica
Kristian Augusts gate 17
7. etasje
0164 Oslo

Postadresse

Institutt for offentleg rett
Universitetet i Oslo
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

22 85 66 66

Studier

Studentar skal vende seg til Infosenteret ved Det juridiske fakultet.