Om Institutt for offentleg rett

Tal og fakta

Institutt for offentleg rett (IOR) er det største norske fagmiljøet innen offentleg rett og folkerett.

Finn fram på instituttet

Bygningar, adresser, område og kart.

Strategi

Strategidokumenter, årsrapporter og andre styringsdokumenter.

Arrangementer

17. aug. 2021 12:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom
24. aug. 2021 12:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom
31. aug. 2021 12:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom