Flyktningerett

Flyktningeretten er de rettsregler som handler om flyktninger. Flyktningeretten er en del av utlendingsretten, som også omfatter en rekke andre regler utlendingers rettslige stilling. 

Presentasjon av området

Utlendingsloven er den sentrale loven innen feltet. En rekke internasjonale traktater er også vesentlige rettskilder, blant annet FNs flyktningekonvensjon.

Studieprogrammer og emner

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 30. juni 2020 09:20