Folkerett i et nøtteskall

Av Stipendiat Sondre Torp Helmersen.

Folkerett i et nøtteskall handler om det som gjerne kalles den alminnelige folkeretten, altså de generelle folkerettslige reglene som er relevante for alle folkerettens underområder, og som er hovedtema for det obligatoriske folkerettsfaget i mange jusstudier.

Foto: Gyldendal

Boken tar for seg reglene om folkerettens kilder (primært traktater og sedvanerett), subjekter (stater, mellomstatlige organisasjoner og andre), jurisdiksjon og immunitet, maktbruk og intervensjon samt folkerettsbrudd og tvisteløsning.

Publisert 24. feb. 2014 15:21 - Sist endret 29. mars 2019 14:17