Bok: Sivilprosess

Sivilprosess

Sivilprosess er en lærebok for juridiske studenter. Den gir studentene en god innføring i fagets tenkemåte og kunnskap om de viktigste reglene. Boken er pedagogisk tilrettelagt: Hvert kapittel blir avsluttet med kontrollspørsmål og fordypningsoppgaver.
Sivilprosess omfatter kravene til en god prosessordning, de prosessuelle grunnbegrepene og de internasjonale rettskildene. Her gjen-nomgås reglene om saksforberedelse og gjennomføringen av hovedforhandlingen, innbefattet prosessledelse og ulike prosesspor. Reglene om midlertidig sikring, saksomkostninger og fri rettshjelp hører med. Det gjør også de viktigste reglene om rettens avgjørelser, anke og gjenåpning. Sjeldne spesialtilfeller holdes utenfor, unntatt når de er viktige fordi de belyser systemets grunnleggende trekk.
Anne Robberstad er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og er ansvarlig faglærer i sivilprosess der.

Kjøp boken her.

Av Anne Robberstad
Publisert 20. mars 2009 08:35 - Sist endret 25. aug. 2015 11:02