Lærebok i skatterett (6.utg.)

Bok av Fredrik Zimmer (Oslo: Universitetsforlaget, 2009)

Boken gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten.

Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten rettes derfor først og fremst mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis bidrar til å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene om omgåelse i skatteretten gis en bred behandling.

Publisert 30. nov. 2009 10:11 - Sist endret 17. des. 2019 10:57