«Høyt skattet» – Festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen

Festskriftet har 32 bidragsytere fra inn- og utland og er redigert av advokat dr.juris Bettina Banoun, professor dr.juris Ole Gjems-Onstad og advokat dr.juris Arvid Aage Skaar.

Professor dr.juris Frederik Zimmer har i mer enn 40 år forsket, skrevet bøker og artikler, forelest og veiledet i skatte- og avgiftsrett i Norge og i utlandet. Han har videre vært en viktig bidragsyter til utformingen av skatte- og avgiftslovgivningen. Hans verv omfatter stillingen som dekanus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og leder av klagenemnder. Han har også vært en del av den dømmende makt, bl.a. som konstituert høyesterettsdommer. Frederik er ikke bare svært kunnskapsrik, engasjert og produktiv, men har også høy integritet. Det norske skatterettsmiljøet har mye å takke ham for, og Frederik har også brakt norsk skatteforskning ut i verden. Artiklene i dette festskriftet er viet hans arbeidsfelt.

Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer på 70-års dagen, Universitetsforlaget.

Publisert 2. des. 2013 13:01 - Sist endret 7. apr. 2014 09:01