Lærebok i skatterett, 7. utgave

Ny revidert utgave av Lærebok i skatterett. Forrige utgave kom ut i 2009. Denne reviderte utgaven er oppdatert pr. 1. juli 2013.

Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten rettes derfor først og fremst mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis er med på å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene ved omgåelse av skatteregler gis en bred behandling. Boken er skrevet først og fremst med juridiske studenter for øye.

Boken har også vist seg å være til stor nytte for alle som arbeider med skattespørsmål, samt for skattytere som ønsker noe mer enn en håndbokpreget informasjon om sin rettsstilling.

Publisert 10. jan. 2014 10:34 - Sist endret 17. des. 2019 10:59