Bok: Pasientrettighetsloven - med kommentarer

Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oversiktlig presentasjon av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter. 

Det har skjedd vesentlige endringer siden loven ble vedtatt for ti år siden. Disse endringene har ført til en omfattende revisjon av denne kommentarutgaven, som også trekker inn relevante endringer i forskrifter og tilliggende lover. Boka er ajourført per 15. mars 2009, men dekker også de nye reglene om pasientombudsordningen som trer i kraft 1. september 2009.

Kjøp boken her.

Av Aslak Syse
Publisert 1. sep. 2009 10:25 - Sist endret 25. jan. 2010 14:56